Kina foredrag

Vælg et emne:

Kina: Klimakrisen og den "Grønne Omstilling"

Kina er i de senere år gjort til syndebuk for de fleste af verdens (læs: Vestens) problemer - herunder klimakrisen. NU er det imidlertid sådan, at med en befolkning på over 1,4 mia. mennesker (19 % af verdens befolkning) og den hurtigst voksende økonomi siden 1980'erne, så vil ALLE tal for Kina være eksorbitant større end for de fleste andre af verdens lande.

Vi hører tit i medierne og fra vores folkevalgte, at vi skal lære kineserne dit og dat - og vi skal have dem med på den 'grønne omstilling' og at løsningen af klimakrisen handler om hvad kineserne gør.

I det følgende skal vi se på fakta bag Kina og den Grønne Omstilling.

Energiproduktion

Energiforbrug pr indb. 1991-2022

I år 2000 lå kinesernes energiforbrug pr. indbygger på godt halvdelen af verdens gennemsnittet og ca. en fjerdedel af danskernes energiforbrug pr. indb. I 2020 lå danskerne og kinesernes energiforbrug begge på ca. 29.000 KWh pr indb. Siden er kinesernes forbrug steget en smule , men ligger stadig kun på 40 % af amerikanernes energiforbrug pr. indbygger.

Kinas energisammensætning

Kina har meget store kulforkomster, og kul er fortsat den vigtigste energiressource i Kina. Men kullet andel af det samlede energiforbrug er faldet fra 70% i 2010 til 55 % i 2022, i takt med at produktionen af vedvarende energi er steget.

Energi fra fornyebare energikilder

Siden 1988 har Kinas energiforsyning baseret på fornybare energikilder ligget højere end USA's. Siden 2010 er Kina andel af fornybar energi steget markant fra 7,6 % til i 2022 at udgøre 16 % af det samlede energiforbrug. Tallet for USA er på 11,3 %. SÅ måske det er amerikanerne, som vi 'skal lære noget'!

CO2 udledninger

Siden 2007 har Kina overhalet USA som det største udleder af CO2 målt i mio. tons årligt. I 2021 udledte Kina ca 11,5 mia. ton CO2 - svarende til ca. 30 % af verdens samlede CO2 udledninger på ialt 37 mia. ton. Til sammenligning udledte Danmark ca. 30 mio. ton eller 0,08 % af verdens samlede CO2 udledninger.

Det er imidlertid ikke mærkeligt at Kina er blevet den største absolutte udleder af CO2 , al den stund at Kina er blevet verdens største industrination og producerer mange af de varer vi forbruger i dagligdagen.

Skal vi sammenligne landenes CO2 udledninger bør man se på CO2 udledninger pr. indbygger. Her er og bliver USA forsat den største udleder med ca. 15 t. CO2 pr indb., mens Kina først efter 2001 får en stigende udledning. I 2007 lå Kina på niveau med EU og Danmark med ca. 7 ton pr. indb. I 2021 lå Kina med 8 t. pr. indb. fortsat langt under USA's 15 t.

CO2 udledninger mia. ton 1950-

CO2 udledninger pr. indbygger 1900-

El fra fornybare kilder

Verdens samlede produktion af elektricitet fra fornybare kilder var i 2022 på 8.538 TWH, heraf tegnede Kina sig for 2.670 TWH eller over 31 %. Vandkraft står for ca. halvdelen af Kinas elproduktion fra fornybare kilder. I 2022 kom 30,6 % af Kinas elforbrug fra fornybare kilder - svarende til verdens gennemsnittet. For USA er tallet kun 22,5 %.

Hvem gør mest ved det ..?

Are U talking to me.?
Som det ses nedenfor har Kina siden 2004 tegnet sig for den største årlig vækst i produktionen af fornybar energi. I 2021 tegner Kina sig alene for over 1/2 delen af verdens årlige vækst i fornybar energi produktion og i 2022 for mere end 1/3 del.

I 2012 overgik Kinas produktion af vindenergi USA og i 2015 EU's produktion. I dag (2022) tegner Kina sig for over 40% af verdens samlede produktion af vindenergi, mens USA ligger på 15,6 %.

Det samme billede viser sig mht. solenergi, hvor KIna i 2022 tegner sig for over 37% af verdens samlede produktion af solenergi, mens USA tegner sig for mindre end 11 %.

Årlig vækst i fornybare energikilder

China invested $137 billion in renewable energy and $110 billion on electrified transport in 2021

Installeret vindenergi kapacitet

A wind farm near Heyuan City in Guangdong, China

Installeret solenergi kapacitet

Solenergi anlæg i Dunhuang i det nordvestlige Kina Kilde

Skovplantning

Kina er uden sammenligning det land i verden som gennemfører den største skovplantning. Siden 1990 har Kina hvert år plantet træer på et område på 2 mio. hektar årligt, hvilket svarer til 20.000 km2 eller knap halvdelen af Danmarks areal.

Elektriske biler

Kina er verdens absolut hurtigst voksende marked for både produktion og salg af EV's. Det forventes at ved udgangen af 2025 vil mere end 50 % af bilsalget i Kina være EV's. Kinesiske producerede biler dækker 81 % af salget med BYD som førende med 30% i 2022. Kina er også det største marked for Vestlige mærker som Tesla , Wolkswagen(BYD 30%) mærker. Kina er også absolut førende på fremstillingen af batterier til EV's.
Over halvdelen det globale salg af el-biler sker i Kina. KIna har 4 mio. ladestationer - mod USA's 140.000

Hvad tænker kineserne ....

Andel af befolkningen som ser klimaforandringer som en trussel mod samfundet

Undersøgelse foretaget i 2019-20 - kilde

Andel af bef. som tror klimaforandringerne kan bremses

Undersøgelse foretaget i 2019-20 - kilde

Konklusion...

Fra 2012 til 2021 er Kinas andel af verdens samlede industriproduktion steget fra 20 til 30%. Kina er uden sammenligning verdens førende industriproducent, og den vigtigste handelspartner for 2/3 del af verdens lande. Det er derfor uomgængeligt, at Kina også er blevet verdens største enkelt udleder af CO2.

Målt på udledning pr. indbygger ligger Kina på niveau med gennemsnittet for alle verdens lande og langt under USA.

Når det kommer til Grøn OMstilling, har vi intet at lære kineserne, idet Kina siden 2004 har tegnet sig for mellem 33-50 % af verdens samlede årligt tilvækst i fremstilling af fornybare energi.

Kina er førende i fremstilling af solceller - til glæde for hele verden (med mindre man som USA ligger skyhøje afgifter på kinesiske solceller), elektriske batterier til EV's og er det hurtigst voksende marked for produktion og salg af EV's.

Måske det var på tide, at man i Vesten så på hvad Kina reelt gør mht grøn omstilling og ikke blot fastholder Kina som syndebuk og skræmmebillede!