Kina-historie.dk

Kina - provinser og navne

Vores kendskab til den kinesiske geografi, provinsnavne for slet ikke at tale om provinshovedstæder er i bedste fald mangelfuld, for ikke at sige fraværende. Paradoksalt nok kan kinesiske børn de eurpæiske landenavne og mange hovedstæder. Men det omvendte er ikke tilfældet.

Verdenshjørnerne - floder, søer og bjerge

nord-øst-syd og vest på kinesisk Nogle få kinesiske gloser kan kaste lidt lys over det ellers fremmeartede kinesiske navnestof, da mange af provinserne er navngivet i henhold til hvor de ligger i forhold til søer, floder og bjerge.
1) Verdenshjørnerne: nord = 'bei' , øst = 'dong' , syd = 'nan' og vest = 'xi'
hvis vi hertil føjer dette:
2) flod = 'He', sø = 'Hu', bjerg = 'Shan'

Så fås den her viste betydning af provinsnavnene - og pludselig giver det måske lidt mere mening...

Kinas provinser og provinshovedstæder - kort tegnet af Otto Leholt

Hvordan udtales navnene på de kinesiske provinser..?Hvordan udtales de kinesiske provinsnavne?

Hvordan udtales provinshovedstæderne..?

Provinshovedstæderne

Provinser og provinshovedstæder

Her et kort du kan øve dig lidt på ... ;-) Kinas provinser og provinshovedstæder - tegnet af Otto Leholt Fysisk kort