Kina-historie.dk

Den kinesiske republik 1912-49

Resume:

Godt 40 mio. kinesere kunne stemme til Kinas første og sidste frie demokratiske valg i dec 1912, men vestlige demokratiske ideer havde intet grundlag i kinesisk kultur, og efter godt to år blev de demokratiske forsamlinger opløst. Forsøg på igen at koncentrere magten omkring regeringen i Beijing, slog dog fejl, og fra 1916 blev Kina sønderrevet at lokale krigsherrers kamp om magt og indflydelse.

Den kinesiske stats fremadskridende opløsning blev udnyttet af vestmagterne og ikke mindst Japan til at udvide deres besiddelser og handelsrettigheder i Kina.

En ny kinesisk elite af vestligt uddannede intellektuelle, frygtede med rette at den kinesiske nation og det kinesiske folk var dømt til undergang. Hvor man i starten af 1900-tallet havde set såvel Japan som de vestlige demokratier som forbilleder, så fandt man, med den russiske revolution i 1917, et alternativ og en ny allieret i kampen for national genrejsning.

Russiske kommunister hjalp med etablering og reorganisering af de to politiske partier, som i de næste årtier skulle kæmpe om at genetablere Kinas nationale genforening og uafhængighed; Guomindang (GMD) og Kinas Kommunistiske Parti (KKP).

Samarbejdet mellem de to partier blev kort, og fra 1927 afløst af en decideret borgerkrig, som i 1934 drev kommunisterne ud på deres legendariske 'Lange March'. Lederen af GMD, Chiang Kai-shek, havde efter 1927 etableret et stærkt centralistisk militærdiktatur i Nanjing, og søgte desperat at undertvinge og samle de oprørske krigsherrer rundt om i provinserne.

Reelt kontrollerede Chiang Kai-shek kun storbyerne, mens landområderne og dermed Kinas mere end 400 mio. bønder reelt var overladt til sig selv og den fortsatte udplyndring fra røverbander og lokale krigsherrer.

Med Japans besættelse af Kina i 1937 blev borgerkrigen mellem GMD og KKP for en tid bilagt, men det blev KKP som gennem mobilisering af bønderne førte an i modstandskampen mod den japanske besættelsesmagt.

Efter Japans nederlag i 1945, blev borgerkrigen genoptaget, men Chiang Kai-shek stod mere og mere isoleret med en regering som var stærkt kompromitteret af en omfattende korruption og den manglende modstand mod japanerne.

Den 1. oktober 1949 kunne KKP's ubestridte leder Mao Zedong udråbe den Kinesiske Folkerepublik fra balkonen over Tian'anmen - indgangen til Den Forbudte By.

Se min introduktion til den Kinesiske Republik - 2 sider

Yuan Shikai & Republikken 1912-16

 • 1. jan. 1912 Sun Yat-sen udråber den Kinesiske Republik og opretter provisorisk Nationalforsamling i Nanjing - men står uden reel militær magt

  I Beijing havde Nationalforsamlingen i nov 1911 valgt Generalen Yuan Shi-kai (leder af Beiyang-hæren)som premierminister.

 • 12 feb 1912 - Kinas barnekejser den 8 årige Puyi abdicerer

  13 feb - Sun yat-sen overgiver magten til Yuan Shikai som provisorisk præsident for regeringen i Beijing

 • dec. 1912 - første frie valg til Nationalforsamlingen -> stor valgsejr for Sun Yat-sens Guomindang parti (GMD)
 • marts 1913 - GMD's kandidat til premierminister Song Jiaoren myrdes - af Yuan Shi-kais agenter -> sammenstød mellem Yuan's tropper og Guomindang tropper

  Yuan Shikais regering indgår låneaftale m Japan !
  Stigende konflikter mellem provinsforsamlingerne og Yuan Shikais regering i Beijing. Yuan Shikai forbyder partiet GMD

 • jan 1914 - Yuan Shikai opløser Parlamentet og Provinsforsamlingerne = centralisering af magten.
  Sun Yat-sen - flygter til Japan, opretter (july 2014) Det Revolutionære Parti - som dog aldrig får nogen særlig støtte eller betydning.
 • 1915: Japans '21 krav' i f.b.m. låneaftale -> udvidede Japanske rettigheder i manchuriet og Shandong -> voldsomme protester mod Yuan Shikai og Japan
  Yuan planlægger at genindføre kejserstyret - med sig selv som kejser
 • 1916 - Yuan Shikai totalt isoleret, flere provinser erklærer sig uafhængige af Beijing
  Yuan dør - > Kinas sønderdeling under Krigsherrernes Æra
Sun_Yat-sen
Sun Yat-sen (1866-1925); den revolutionære eksilkineser
Yuan_shikai
Yuan Shikai (1859-1916) , General, præsident og næsten kejser

Krigsherrenes æra 1916-27

 • Svag central regering -> fragmentering af Kina under Lokale krigsherrer / Militærguvernører som kæmper om magt og indflydelse (skatteindtægter mv)
  Skiftende alliancer af krigsherrerne - nogle samarbejder senere med KKP andre med GMD
 • Præsidentembedet besiddes af skiftende krigsherrer, som et middel til at fremme egne interesser
 • 1917 - Kina erklærer krig mod Tyskland -> 140.000 kinesiske arbejdere sendes til Nordfrankrig
 • Fredskonferencen i Versailles tildeler de tyske områder i Shandong til Japan ! ->
  4. maj 1919 Studenterdemonstration foran Tian'anmen
 • 1919 10. okt - Sun Yatsen gendanner Guomindang (GMD) Det Nationale Folkeparti .
 • 1920 Kinas Kommunistiske Parti (KKP) stiftes - første Partikongres afholdes i Shanghai 23. juli 1921 med 13 delegerede! Partisekretær Chen Duxiu -> 1927 (supp. Li Dazhao)
 • okt. 1923 - Fra Moskva udsendes Borodin som hjælper med reorganisering af GMD
  Aftale om Forenet Front mellem GMD + KKP -> nedkæmpelse af krigsherrerne og genforening af landet
  jan. 1924 - GMD afholder første Nationalkongres i Guangzhou
 • 1924 - Militærakademiet på Whampoa - under ledelse af Chiang Kai-sheg, Zhou Enlai pol. skoling
 • 1925 - feb strejke i Shanghai - japansk fab. -> 30.maj - demo. i Shanghai (1 dræbt)
  23 juni demo. i Guangzhou - 52 døde! => Stigende splittelse mellem KKP-GMD og mellem GMD's -venstre og højrefløj

 • juni 1926 - Den Nordlige Ekspedition under Den Forenede Front iværksættes.
  Chiang Kai-shek besejrer krigsherrerne i syd og indtager Nanjing, mens venstrefløjen af GMD indtager Wuhan
Studenterdemonstration Tian'anmen 1919
Studenterdemonstrationen ved Tian'anmen 4. maj 1919
Studenterdemonstration Tian'anmen 1919
En 16-årig Deng Xiaoping (1904-97) i Frankrig omkring år 1920

Den Nye kulturbevægelse og 4. maj 1919

 • 1915 - tidsskriftet 'New Youth' (Chen Duxiu) promoverer vestlige ideer, om frihed, individualisme, kvindefrigørelse, demokrati og socialisme mv
  Beida, samlingssted for ny gen. af unge intellektuelle = en ny kulturbevægelse - Kinas 'oplysningstid'. / 4. maj bevægelsen

 • 4. maj 1919 begivenhederne (se tidl.) -> nyopblussen af kinesisk nationalisme ->

  1919 Sun Yat-sen opløser Det Revolutionære Parti og genopretter Guomindang (GMD) også kendt som Det Nationale Folkeparti

  1920 Kinas Kommunistiske Parti (KKP) oprettes hemeligt i Shanghai ( 60 medlemmer )

  Pol. målsætninger:
  genforening af Kina, den kinesiske nations overlevelse + bryde krigsherrernes magt -> samlet landet + udenlandske koncessioner / ulige traktater -> national uafhængighed

 • Analyse:
  Kinas eksistenskamp (socialdarwinismen)
  Revolutionen 1911 har intet løst,
  Kulturrevolution er nødvendigt for at 'frelse' Kina
  Konfucianismen som kulturens svøbe som blokerer for modernisering
 • Midler:
  Politisk bevidstgørelse og mobilisering af masserne!!
  Udv. af et civilsamfund; pol. og faglige org. , kvindebevægelse, sociale velgørenhed, aftenskoler for arbejderne, bondebevægelsen m.v.
  Svaret på Kinas udv. problemer søges i Vesten .... eller i Rusland
 • Konflikt mellem 'oplysningsprojektet' / kritik af Kinas kulturelle arv <-> nationens frelse / det nationale/ patriotiske projekt

  Oplysningsprojektet og de intellektuelle beskyldes for at undergrave Kinas nationale selvfølelse
  'vestlig individualisme <-> kinesisk familie- og slægtssolidaritet / respekt for status / kollektiv solidaritet / selvopofrelse = Den kinesiske 'national karakter'

Hungersnøden i 1920
Kvinde og barn under hungersnøden i 1920

Foråret i Shanghai 1927

 • april 1927 - KKP (Zhou Enlai) arrangerer Generelstrejken i Shanghai
  Chiang Kai-shek indtager Shanghai -> Fagforenings ledere myrdes -> demonstrationer i gaderne -> Guomindang tropper skyder og dræber mere end 100 demonstranter -> Samarbejdspolitikken opgives =>
 • Borgerkrig mellem Guomindang <-> Kinas kommunistiske Parti (KKP)
 • dec. 27 KKP prøver et sidste oprør i Guangzhou (Kanton) - men uden tilslutning fra arbejderne -> 3-4000 kommunister og sympatisører myrdes af GMD tropper
 • Chiang Kai-shek har magten i storbyerne ->
  Mao og kommunisterne trækker sig tilbage til landområderne - hovedbasen oprettes i provinsen Hunan + Ruijin i Jiangxi provinsen
den hvide terror i Shnaghai 1927
GMD-soldat halshugger KKP-medlem på gaden i Shanghai

Den Nationale regering i Nanjing

 • Nanjing regeringen indgår skiftende alliancer med krigsherrerne:
  Yan Xishan indtager Beijing i juni 1928 (Beiping) fra Zhang Zuolin som trækker sig tilbage til Manchuriet. Alliance med Feng Yuxiang (den Kristne Gen.) mod Guangxi-alliancen -> efterfølgende opgør med Feng. Chiang Kai-shek køber støtte fra Zhang Zuolin
 • 1927-29: Udrensning af GMD's venstrefløj <=> GMD mister sin sociale basis - og al kontakt med bønder og arbejdere.
  GMD fra massebevægelse -> partidiktatur -> Chiang Kai-sheks personlige militærdiktatur med inspiration fra europæisk facisme og nazisme ( orden og disciplin) ->
  1932: 'Blåskjorterne' imod komm. japanerne, og den stigende korruption og opportionisme i GMD
 • 1934: New Life Movement (en kinesiske variant af 'New Deal') - et totalitært forsøg på moralsk genopbygning

 • sept. 1931: Japan besætter Manchuriet. 1934: Japanerne indsætter Puyi som Kejser i Manchu Guo -> voksende modstand mod Chiang Kai-shek for hans eftergivende holdning til den japansk besættelse
  (Chiang Kai-sheg: "Japan er en hudsygdom, kommunisterne en hjertesygdom")
 • Korruption og magtmisbrug - undertrykkelse af enhver opposition + censur .
  Den 4. maj bevægelsen forfølges og alle soc. og pol. og faglige org. underlægges staten.
 • 1934 Chiang Kai-shek belejrer kommunisternes base i Ruijin -> Kommunisterne må flygte ->
Chiang-Kai-shek
Chiang-Kai-shek (1887-1975) - leder af GMD efter Sun Yat-sens død i jan 1925

Den Lange March & Yan'an

 • 90.000 Kommunister flygter fra Ruijin med Mao 'Røde Hær' for at tilslutte sig en loyal krigsherrer i det nordlige Kina.
  Under den 8.000 km lange march gennemføres landreformer -> godsejernes jord overdrages til bønderne, der oprettes kommunistiske baser (sovjetter) m.v.

 • Mao kommer under marchen til at indtage en ledende position i partiet

  ca. 4-8.000 overlever Den Lange March = udgør kernen i Kina fremtidige styre under Mao Zedong + Deng Xiaoping, Lin Biao, Zhou Enlai m.fl.

 • KKP nye base bliver Yan'an i provinsen Shaanxi.
  Maos seminar om kunst og politik.
  Liu Shaoqi: "Hvordan bliver man en god kommunist?"
  KKP's pol. principper: partidisciplin + masselinjen + klassekampen + demokratisk centralisme
 • Den Lange March bliver i KKP's historie vendt fra nederlag til en heroiske bedrift som beviser KKP's fysiske udholdenhed, deres ideologiske kamps ædle mål og ikke mindst formand Maos taktiske og strategiske evner som leder, men reelt set er kommunisterne stort set udryddet i Kina -
 • 1936 Chiang Kai-shek lokkes i baghold i Xi'an -> indvilliger i oprettelse af fælles front mellem Guomindang og KKP mod japanerne
passage af luding-bridge
Propaganda-plakat fra det heroiske slag ved Luding Bridge, kilde: chineseposters.net

Mao i sit kontor i Bao'an - Yanan

Mao ved skrivebordet i Bao'an - Yanan (foto O Leholt)

Den japanske besættelse 1937-45

 • Japan angriber Kina - Shanghai indtages. Japansk massakre i Nanjing 2-300.000 ! civile myrdes.

  Japan kontrollerer det nordlige og østlige Kina
  KKP kontrollerer Shaanxi -prov. / byen Yan'an
  Goumindang kontrollerer det centrale Kina

 • 1939 Massakren i Chongqing Chiang Kai-shek regeringen flygter til Wuhan og videre til Chongqing i Sichuan provinsen - men deltager ikke aktivt i modstandskampen mod japanerne.

  Kommunisterne mobiliserer bønderne til modstand mod japanerne -> vinder ære og prestige blandt bønderne mens Chiang kai-shegs passivitet og udplyndring af bønderne kun styrker KKP. Mao: Uden Japan ville KKP aldrig have vundet borgerkrigen

 • 1941 USA ind i 2. verdenskrig -> anerkendelse af Chongqing-regeringen + øko og militær støtte -> Chiang Kai-shek bryder samarbejdspolitikken med Japan og erklærer krig mod Japan.
  1942-43 I de kommunistisk kontrollerede områder gennemføres radikale jordreformer -> massemobilisering af bønderne
 • Kina i total opløsning - krig, borgerkrig og hungersnød hærger -> 20 millioner døde. Japanerne gennemfører voldsomme slag mod KMT -hæren.
japansk terror i Chongqing
Den japanske massakre i Chongqing
Antal KKP medlemmer - i titusinder (wan)
Antal KKP medlemmer 1937-45 ( 1937 = 40.000, 1945 = 1.210.000 (Yanan rev. museum - foto O Leholt)

Borgerkrigens sidste runde 1945-49

 • 2. verdenskrig slutter og Japan kapitulerer efter A-bomberne.
  Borgerkrigen genoptages -> Støtten til Guomindang er faldende,
  Guomindang har ca 2.3 mio. soldater, mens Mao's Røde Hær består af ca. 900.000 mand.
 • Chiang Kai-sheg og 2 mio. nationalister flygter til Taiwan (anderkendes af USA m.fl)
  Taiwan kommer frem til 1971 til at indtage Kinas plads i FN's Sikkerhedsråd
  USA - 'Tabet af Kina'
Mao udråber den Kinesiske Folkerepublik
Mao 1. okt. 1949 - "Det kinesiske folk har rejst sig "