Kina-historie.dk

Kina - 4000 års historie

Kina - kort fortalt ...


Ifølge den kinesiske mytologi blev den kinesiske civilisation grundlagt af Den Gule Kejser omkring år 2800 f.Kr., mens man i mere striks historisk forstand, nok må nøjes med at gå tilbage til det sene Shang-dynasti (ca. 1600- 1046 f.Kr.), hvor de første skriftlige kilder dukker op.

Under Zhou-dynastiet (1046-221 f.Kr.) formes og nedskrives en lang række af de grundlæggende ideer og forestillinger som i de næste årtusinder kommer til at kendetegne den kinesiske kultur og civilisation. Det gælder såvel yin-yang filosofien, daoismen og ikke mindst konfucianismen.

Kejser-dynastierne 221 f.Kr. - 1912 e.Kr.

Med Qin-dynastiet (221-206 f.Kr.) samles Kina for første gang under én kejser, som gennemfører en standardisering af skrift, mål, vægt, møntfod mv. og skaber det administrative statssystem som skulle bestå mere eller mindre uændret i de næste to årtusinder. Et glimt af Qin-kejserens magt og vælde, fik verden i 1974 da man afdækkede dele af hans gravmausoleum med de tusinder af terrakottakrigere.
Qin Shi Huang di's terrakottasoldater - foto Otto Leholt
Kinas 1. kejser beskyttes af tusinder af Terrakotta-soldater

Herefter følger det ene kejserdynasti efter det andet frem til den sidste kejsers fald i 1911. De dynastiske omvæltninger syntes at følge et mønster, hvor indre problemer ved hoffet forplantede sig ud i statsadministrationen og dermed i statsmagtens mulighed for at opretholde den sociale ro og orden, og dermed dynastiets legitimitet eller dets "Himmelske Mandat" til magten. Et dynastis opløsning og fald kunne strække sig over halve og hele århundreder, og blev i flere tilfælde udnyttet af ikke-kinesiske nabofolk til at overtage magten, sådan som det skete under Jin- og Qing-dynastiet.

Mens disse dynastiske omvæltninger kunne være både langvarige, voldsomme og blodige så er det imidlertid karakteristisk, at det nye dynasti som fulgte, videreførte det tidligere statssystem og de grundlæggende elementer i den kinesiske kultur. Et element er værd at fremhæve her, nemlig ideen om, at kun under én stærk centralmagt kunne fred og velstand sikres, mens magtens decentralisering altid blev forbundet med opløsning, krig og kaos. Kinas historie er derfor en historie som både indeholder voldsomme brud og omvæltninger, men samtidigt en usædvanlig høj grad af kulturel kontinuitet.

Kejsertronen i Den Forbudte By  - foto Otto Leholt
Kejsertrone i Den Forbudte By

Mødet med vesten og den europæiske imperialisme i 1800-tallet, blev skæbnesvangert for kejserstyret, og ikke mindst dets selvforståelse som Riget i Midten. Årtusinders isolation i ophøjet selvbevidsthed om sin egen civilisations overlegenhed, blev snart bragt til ende. Med opiumskrigene og ikke mindst nederlaget i 1894-95, til den tidligere tributstat, Japan, var det klart, også for de mest konservative kredse ved hoffet i Beijing, at løsninger på tidens problemer ikke alene kunne findes ved at fastholde tusindårige traditioner. Samfundsmæssige og politiske reformer var nødvendige, men blev iværksat for sent, mens revolutionære bevægelser, under indflydelse af vestlige ideologier, tog initiativet og gennemførte revolutionen i 1911.

Kinesiske træskibe skydes i sænk af britiske kanonbåde i opiumskrigen
Kinesiske træskibe skydes i sænk af britiske kanonbåde i opiumskrigen

Den Kinesiske Republik (1912-49)

blev ét langt slagsmål mellem Nationalisterne (Chiang Kai-shek) og Mao Zedongs kommunister, om hvem der skulle genskabe et nyt, stærkt og uafhængigt Kina. Denne magtkamp blev, trods alle ods og måske takket været Japans blodige besættelse af Kina, vundet af Mao og kommunisterne i 1949.

Den Kinesiske Folkerepublik

som blev oprettet i 1949, kom for kineserne til at symbolisere afslutningen på hundrede års national ydmygelse i forhold til den europæiske imperialisme og begyndelsen på en ny æra - måske endda et nyt dynasti....? Mens det lykkedes for Mao at genforene Kina og genoprette en vis ro og stabilitet, så blev Maos Kina samtidigt præget af voldsomme indre politiske magtkampe. Mens Mao syntes at forvente, at et nyt og bedre samfund, som en fugl Fønix, automatisk ville vokse ud af ruinerne, når blot 'Det Gamle Kina' blev smadret, så var Kina endnu i slutningen af 1970'erne et af verdens fattigste lande.
Unge rødgardister på Tienan'men pladsen i 1966 - starten på Kulturrevolutionen
Unge rødgardister hylder formand Mao på Tian'anmen Pladsen i 1966
Hvad der ikke var lykkedes for en ideologisk dogmatisk Mao Zedong, lykkedes derimod for en langt mere pragmatisk Deng Xiaoping, som i årene efter 1978 iværksatte sit program for "reform og åbning" af Kina. Under slogan som "det er lige meget om katten er hvid eller sort, bare den kan fange mus' eller "Tell the truth from fact" (i modsætning til ideologier), blev Kina i de næste tre årtier forvandlet fra et fattigt tilbagestående bondesamfund, til i dag at være verdens næststørste økonomi.

New City i Guangzhou 2010 - foto Otto Leholt
New City i Guangzhou 2010

Det økonomiske mirakel som Kina har gennemført er uden sidestykke i verdenshistorien, i såvel hastighed og det omfang som forandringerne har haft. Flere hundrede millioner kinesere er løftet ud af fattigdom, og flokkes nu i designervare-butikkerne i Europas hovedstæder. Det er et af historiens paradokser, at den vestlige imperialisme og kapitalisme som bidrog til at nedbryde det sidste kejserdynasti, også plantede frøene til det moderne Kina. Måske mere end nogen, har Kina været i stand til at udnytte de nye muligheder, som en globaliseret verdensøkonomi har skabt. Hvad Kinas genrejsning så vil betyde for fremtiden - for kineserne, for os og verden i øvrigt - har vi endnu til gode at se....


Kinas historie på én A4-side |

eller den 'lange' version:

Kinas historie på 4 sider

(*) Siden her blev skrevet lidt for sjovt - jeg så en side med høj Google ranking, hvor der stod at Kinas historie gik mere end en million år tilbage ... og syntes det krævede en korrektur. Derfor denne ide med 4000 år på én A4 side

Foredrag om Kina
book her!