Kina-historie.dk

Kina efter Mao

1970'erne | 1980'erne | 1990'erne | 21. årh. | Handelskrigen | Hong Kong 2019 |

Resume:

Efter Maos død i 1976 stod Kinas internationalt isoleret og kineserne forvirrede og demoraliserede efter 30 års mere eller mindre nyttesløse socialistiske eksperimenter. Dette gav dermed også plads for at gå helt nye veje, som tilfældet blev med Deng Xiaopings 'reform og åbning' af Kina efter 1978.

Genindførsel af familiebruget skabte en hidtil ukendt økonomisk vækst i landområderne og i en række kystbyer oprettes 'Særlige Økonomiske Zoner' hvor der produceres tekstiler og beklædning m.v. til eksportmarkedet.

I sidste halvdel af 1980'erne blev ikke mindst studenterne stadig mere bevidste om hvor håbløst underudviklet Kina var, ikke kun i forhold til vesten men også de nyindustrialiserede lande i Asien (Tiger-økonomierne: Sydkorea, Taiwan, Singapore og Hong Kong).

Stigende utilfredshed med studenternes forhold på universiteterne og deres manglende andel i den økonomiske vækst lå til grund for de studenterdemonstrationer, som tog fart i foråret 1989 på Tian'anmen pladsen i Beijing.

Demonstrationerne startede d. 18.april, som en spontan mindehøjtidelighed for den netop afdøde reformvenlige Hu Yaobang.

Da en lederartikel i Folkets Dagblad d. 26. april stempler demonstrationerne som 'undergravende for det socialistiske system og en trussel mod KKP's ledende rolle' eksploderer antallet af demonstranter i de kommende dage.

Studenternes krav var en tilbagekaldelse af lederartiklen fra 26.april, men i de efterfølgende forhandlinger mellem regeringen og studenterlederne viste det sig umuligt at finde et kompromi der kunne tilfredsstille begge parter. Den 12. maj iværksatte en gruppe studenter en sultestrejke på Tian'anmen pladsen og den 20. maj indføres militær undtagelsestilstand i Beijing. Dette provokerede til yderligere demonstrationer og opførsel af vejbarrikader rundt om Tian'anmen pladsen. Demonstrationerne blev efter godt 7 uger bragt til ende da militæret blev sat ind for at ryde Tian'anmen pladsen d. 4 juni.

Kina med mødt med international fordømmelse og isolation for det som i vesten blev kendt som 'Massakren på den Himmelske Freds Plads'. Kina havde hermed stillet sig udenfor den udvikling som udspillede sig i Europa i 1989 med kommunismens fald i Østeuropa og senere Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

De samme begivenheder blev dog i Kina set som en alvorlig advarsel om, hvor galt det kunne gå om reformpolitikken blev videreført. Trods modstand i partiet, lykkedes det alligevel Deng Xiaoping at fremskynde og accelerere reformpolitikken efter 1992.

Nu blev reformerne udbredt til den store statsejede industri, som fik større økonomisk selvbestemmelse og økonomisk ansvar. Den sociale sikkerhed - "risskålen af jern" - som havde været kendetegnende for den statslige sektor var således under hastig opløsning.

Med Kinas indtrædelse i WTO i 2001 blev Kina hurtig kendt som 'Verdens fabrik' og i de kinesiske storbyer udfoldende sig et veritabelt byggeboom, som forandrede de gamle faldefærdige bykerner til super moderne metropoler, med højhuse, skyskrabere og en ny moderne infrastruktur. Med fortsatte vækstrater på over 10% årligt, var Kinas økonomiske udvikling svær at overse og samtidigt var mange hundrede millioner af kinesere blevet løftet ud af fattigdommen.

Siden starten af det 21. årh. havde den kinesiske ledelse ført sin 'going out' strategi, hvorefter stadig flere kinesiske virksomheder begyndte at investere i udlandet - specielt i Sydamerika, Afrika og Asien. Først efter Finanskrisens udbrud i 2008, kom der fra vestens side mere fokus på Kina, som fortsat havde en økonomisk vækst som lå væsentlig højere end i de vestlige økonomier, og gennem sit stigende handelsoverskud havde ophobet enorme valutareserver. Hvor mange havde set den kinesiske vækst som en trussel mod de vestlige økonomier, var det nu også klart at Kinas fortsatte vækst var en vigtig motor for verdensøkonomien.

Reformpolitikken havde sat økoomisk vækst før alt andet, og prisen herfor blev stadig mere tydelig efter århundredeskiftet, hvor de stigende problemer med miljøforurening, fødevareskandaler, social ulighed og korruption blev hovedemnerne i den kinesiske samfundsdebat.

1976-78 Mellemspil - Hua Guofeng.

Hua-Guofeng
Hua-Guofeng - Maos afløser. I folkemunde kendt som 'Hvad end ...'

Kort over Kinas provinser - af Otto Leholt

Kort over Kinas provinser med provinshovedstæder -
Hør hvordan navnene udtales
 • 7.april 1976: Mao indsætter Hua Guofeng som premierminister + stedfortrædende leder af KKP ("Med dig på posten har jeg fred") Hua tilhørte gruppen af 'Begunstigede'
 • 9. sept Mao dør
  De Radikale (Firebanden) vælger ikke at samarbejde med Hua, som står uden egen magtbase. Starter kampagne for at indsætte Jiang Qing som partiets leder, men med Mao død var også hendes tid ovre !

  6. okt - Firebandens medlemmer arresteres .

  Nov - opførslen af Maos mausoleum påbegyndes, med inskriptionen:
  "Hvad end for en politik Formand Mao udsteder, skal vi resolut forsvare den.
  Hvad end for et direktiv Formand Mao udsteder, skal vi trofast adlyde det"

 • juli 1977: Deng Xiaoping - møder op på Centralkomitteens møde, og genindsættes (for 2. gang) i alle sine tidligere poster. <=> 3. højeste placering i KKP
  Citerer et gammelt udtryk fra Mao: "At søge sandheden i fakta"

  juli 1977-dec 1978: politisk magtkamp mellem 'de begunstigede'(Hua Guofeng) og 'overleverne' (Deng Xiaoping m.fl)

 • nov. 1978 : Hua Guofeng må bøje sig og medgive at Tian'anmen hændelsen d. 4 april 1976 var 'fuldstændig patriotisk'

  dec. 1978: Rehabilitering af ofrene for Maos politiske udrensninger (Peng Dehuai, Wang Guangmei m.fl) <=> klar svækkelse af 'de begunstigede' og en styrkelse af 'overleverne'. 1978-80 hundredetusinder ofre rehabiliteres ( inkl. Liu Shaoqi)

1978: Reformer og åbning

 Democracy-wall i Beijing - vinteren 1978-79
"Demokratimuren" i Beijing - vinteren 1978-79

Speciel Economic Zones - Chinas Opening Up

Poster hylder Kinas åbning for udenlandske investeringer - 1987
kilde:chineseposters.net/posters/e13-354.php
 • 1978 22. dec : den 11. centralkomites møde hvor Deng Xiao Ping annoncerer 'De Fire Moderniseringer' - af h.h.v. Landbrug, industri , teknologi og forsvar, ved hjælp af:
  åbning for udenlandske investeringer, eksportorienteret industrialisering, teknologi overførsel fra Vesten / Japan , og økonomiske incitamenter
 • Opgør med Mao dyrkelsen + kritik af Mao (30% fejl og 70% rigtig) men "Socialismen alene kan rede Kina " rehabilitering af Liu Shaoqi (død 1969), samt endnu 100.000'er af ældre KKP medlemmer som blev miskrediteret under Kulturrevolutionen.
 • nov. 1978 Plakaterne dukker op på 'Demokrati-muren' i Beijing -> krav fra Wei Jingsheng om den 5 . modernisering : demokrati -som forudsætning for udv af produktivkræfterne.
 • jan 1979 Deng Xiaoping i USA. USA opretter fuld diplomatisk relationer med Kina.
  USA ophæver sin forsvarsalliance med Taiwan - og anerkender Taiwan spørgsmålet som et internt kinesisk anliggende. Diskrimination af børn af tidligere godsejere mv beordres afsluttet. Coca-cola opretter produktion i Shanghai
 • marts 1979: Deng Xiaoping 'De Fire Kardinal Principper' om, at opretholde:
  1) den socialistiske vej, 2) proletariatets diktatur, 3) det kommunistiske partis lederskab, 4) marxismen-leninismen og Mao Zedong tænkningen. (indskrives i KKP's vedtægter i 1992 og i Kinas Forfatning i 1993)

  + Deng Xiaopings slogan: "At Opbygge Socialismen med Kinesiske Karakteristika" <=> at bruge markedsøkonomiske metoder og samtidigt fastholde KKP's lederskab.

  Marts 1979 - Wei Jingsheng anholdes og idømmes 15 års fængsel. 1 april - Demokrati muren lukkes .

 • Speciel Economic Zones (SEZ) 1979 - 5 særlige økonomiske Zoner åbnes i 5 kystbyer: Shenzhen, Zhuhai , Shantou i Guangdong Province og Xiamen i Fujian Province, og hele provinsen Hainan

Kina i 1980'erne

Cyklister i Shanghai 1980'erne
Cyklister i Shanghai 1980'erne

Kinas BNP - fra 1952-2005

De 'ny-rige' bønder bygger nye boliger
Kinas BNP - fra 1952-2005
Kinas BNP - fra 1952-2005 i mia. remninbi Yuan.
Fra 68 mia. til 18.000 mia. US$ (=26.800 % stigning)

Rationeringskort fra Wuhan

Rationeringskort fra Wuhan 1989-90- på ris
 • 1979-80 Etbarnspolitikken i værksættes
 • Afkollektiviseringen af landbruget - Familieansvarligheds-systemet' udbredes,
  genåbning af privat markedshandel, nye private servicevirksomheder mv.
 • 1980 maj: Kina medlem af Verdensbanken + IMF
 • 1981 jan. Retsagen mod Firebanden afsluttes |
  "Resolution om visse spørgsmål i partiets historie" (opgør med Mao-tiden )
  Zhao Yiyang erstatter Hua Guofeng som Partileder + Premierminister

  1982 Folkerepublikkens 4. forfatning vedtages. Staten defineres nu som "Socialistisk stat under folkets demokratiske diktatur" og ikke 'proletariatets ' som i tidligere forfatninger.

 • Den nye materialistiske livsstil -> Kampagnen mod "Åndelig forurening"
 • "Township & Villages Enterprises"; eksplosiv vækst småindustrier i landområderne -
  1984: Større autonomi til Statsejede Industrier (SEO) m.h.t. organisation, produktion, afsætning, ansættelse mv
 • Video - Kina 1984
  Kinas 1. populære rockmusiker Cui Jian ("Xin tian you" + 'Nothing to my name')
 • 1986 Fang Lizhi : "Total vestliggørelse" (1986) for 'frihed, demokrati og menneskerettigheder' ->
  1986 ultimo - studenterdemonstrationer i Shanghai, Beijing og Wuhan . Demonstrationerne når Tian'anmen pladsen i jan 1987 ->
 • Magtkamp i ledelsen mellem de 'reformvenlige' og de ældre mere konservative ledere ("De Otte Udødelige") ->
  jan. 1987 Den reformvenlige Hu Yaobang afsættes som Generelsekretær for KKP og afløses af Zhao Ziyang

  1986-87: Kampagnen mod "borgerlig liberalisme" <=> reformtilhængerne havde drevet reformpolitikken for langt og udfordrede KKP's lederskab

  1988 juli: TV-serien 'Heshang' -> Kulturdebatten bringes ud i offentligheden. Viser et deprimerende billede af Kina som håbløst underudviklet, isoleret og statisk = "The Yellow Culture" som modstilles med vestens åbne og dynamiske kultur = "The Blue Culture")

  1985-89: Inflation på 83 %, stigende korruption og arbejdsløshed i storbyerne.
  Fortsat rationering af en række basale fødevarer og forbrugsvarer

 • 1989 15. april Hu Yaobang dør ->
  Studenterdemonstrationer på Tian'anmen fra 22. april - 4. juni
  juni : Zhao Ziyang afskediget (formelt) og afløses af Jiang Zemin som gen.sek. for KKP
  nov. Deng Xiaoping trækker sig fra sin sidste formelle post som f.m. for Militær-Kommissionen

Kina i 1990'erne

Udenlandske investeringer i Kina 1987-2005
Udenlandske investeringer i Kina 1987-2005
Kilde: Naughton p 403)
Containerterminal i Shanghai
Containerterminal i Shanghai
 • 1989-92:Efter Tian'anmen styrkes de konservative / reformkritiske kræfter i partiet (i Peng , Chen Yun)

  Deng Xiaoping fratræder formandsposten for Den Centrale Militærkommission (har nu ingen formelle poster)

 • 1990 Kinas første aktiebørs åbner i Shenzhen og i 1991 også i Shanghai
 • 1991 jan: Deng Xiaoping besøger Shanghais borgmester Zhu Rongji - søger opbakning til reformpolitikken fortsættelse.
  -> Udvikingen af Pudong + Zhu Rongji forfremmes til vicepremierminister i Beijing
 • Dec 1991 - Sovjetunionens opløsning <=> Reformpolitikken eller ej er ikke kun et spørgsmål om planøkonomi eller marked, socialisme eller kapitalisme, men om at undgå det totale kollaps som det var sket i USSR
 • 1992 jan-feb: Deng Xiaopings 'Tur til syden' -> Reformpolitikken speedes op, økonomisk vækst for enhver pris . Deng: ”hvis ikke økonomien bliver styrket, vil vi på længere sigt, miste befolkningens støtte (…) og det kan kun føre til det Kommunistiske Partis kol-laps”
 • 1992 okt 14. Partikongres taler nu om 'Socialistisk markedsøkonomi'. Venstre- og højrefløjen samles bag Dengs reformpolitik

  Zhu Rongi og forvandlingen af Shanghai og Pudong (1990 | 2010 )
  Zhu Rongji's reformer: styrkelse af centralregeringens kontrol med øko.,
  + prisreform (1992), skattereform (1994), reform af banksektoren, liberalisering af aktie- og boligmarked.

 • 1993 - Zhag Kuan: "The Otherness in the eyes of the Europeans and Americans"
  kritiserer de intellektuelle for at overtage vestens negative syn på Kina (Orientalismen)

  1994 - Dæmningsprojektet ved De Tre Kløfter iværksættes + Qinghai-Tibet jernbanen
  Virksomhedsloven (1994) -> lige regler for statslige, kooperative, semi-private og private virksomheder.

 • 1997 feb. - Deng Xiaoping dør
  Jiang Zemin på statsbesøg i USA. B. Clinton udtaler at Kina var "on the wrong side of history"

  1997 jul. - Hong Kong tilbageleveres til Kina |

 • 1997 sept. - 15. Partikongres, Om reformer og SOE: "Grib de store , lad de små falde" <=> SEO sektoren skal i højere grad klare sig under markedsvilkår -> 'Zombie-virksomhederne' lukkes -> beskæftigelsen i SEO sektorens reduceres med 40 % = godt 50 mio. arbejdere

  1998 Bank-reformer bryder lokale myndigheders kontrol over banksektoren
  Statsforfatningen taler om at Kina "regeres i overensstemmelse med loven med det mål at opbygge en socialistisk retstat" ("rule of law")

 • 1999 apr. Falungong omringer partihovedkvarteret i Beijing -> bevægelsen forfølges
  1999 maj NATO bomber den kinesisk ambassade i Beograd |
  1999 dec. Macao returneres til Kina

Kina i det 21. årh.

Kinas økonimiske vækst 1980-2012
BNP pr cap. (søjlerne) og BNP vækst % p.a. (kurven) 1980-2012
Kilde: W.A. Joseph: "Politics in China" Oxford Uni. Press 2014, s. 4

Kinas eksport og import 1980-2012

Kinas eksport og import 1980-2012
Kilde: W.A. Joseph: "Politics in China" Oxford Uni. Press 2014, s. 275

Kinas ODI 1982-2010

Kinas ODI 1982-2010
Kilde: David Shambaugh: "China goes global", Oxford Uni. Press 2013, s. 178
One Belt , One Road Initiative" lanceres i 2013
 • 2001 dec. Medlemskab af WTO. Kina omtales nu som 'Verdens fabrik'. Samme år tildeles Beijing værtskabet for OL i 2008.

  FDI: 47 mia. $ i 2001 til 92,4 mia $ i 2007, 90 mia.$ 2008, 116 mia.$ i 2011 (overgår USA) og 128 mia. $ i 2014

 • 2002 nov. 16. partikongres:
  Hu Jintao (1942 - ) Gen.-sek KKP og Præsident (-> 15 Nov. 2012)
  Kongressen fastslår at fortsat øko. vækst er midlet til at løse de sociale problemer.
  2003 Wen Jiabao Premierminister 16 Marts 2003 – 2013

  2003 - SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) epedimien bryder ud
  2004: Private forretningsdrivende kan blive medl. af KKP
  2004: Confucius Institutes oprettes rundt om i verden

  2005: 5. plenum af 16. Centralkomitee: Bæredygtighed, Social lighed før øko. vækst
  2006: 6. plenum : "Det Harmoniske Samfund" i 2020 (mindre social ulighed) , ikke vækst for enhver pris.

  2006: personskatten for landmænd ophæves.
  2006: Kina overgår USA som verdens største udleder af CO2

 • 2007 17. partikongres
  2007 Loven om privat ejendomsret
  2007 Kinas rumprojekt sender første fartøj i kredsløb om månen
 • 2008 - den Internationale Finanskrise -> styrkede ledelsens frygt for ustabilitet ("paluan")
  øko.- vækst for at fastholde pol stabilitet > ønsket om politiske reformer.

  2008 - marts: Oprør i Tibet | april: voldsomt jordskælv i Sichuan | aug: OL i Beijing |
  2008 - Miljøministeriet oprettes | sept. Fødevareskandale med melamin i mælkepulver.
  2008 - KInas første rumvandring

 • 2009 - 60 året for Revolutionen fejres | nov.- Præs. Obama besøgr Kina
  Oprør i Xinjiang mellem Uyghurs og Han-kinesere

 • 2010 - EXPO i Shanghai
  2010 - Kina overtager Japans plads som verdens 2. største økonomi , og TYsklands plads som verdens største eksportør
  2010 - Dissidenten Liu Xiaobo modtager Nobels Fredspris
 • 2011 - Højhastighedstog afspores og 40 mennesker dør - Myndigheder prøver at dække over ulykken.
  2011 - Mere end halvdelen af KInas befolkning bor nu i byområder 2011-12: Korruptionsanklagerne mod Bo Xilai (fra 2007 gen.sek. i Chongqings og medl. af Politbureauet) -> dødsdømt (=livsvarigt fængsel) i 2012
 • 2012 18. partikongres
  2012 15. nov Xi Jinping (1953 - ) Generalsekretær for KKP og Kinas 7. præsident
  Kampagnen mod korruption
 • 2013 Kina afskaffer arbejdslejre ("genopdragelses gennem arbejde "
  2013 Kina lander månerobotten (Jade Rabbit) på Månen.
 • 2014 Kina > USA Kinas BNP er 17,6 billioner US $ (målt i ppp) og for første gang større end USA's 17,4 billioner US $
 • 2015 okt. Etbarnspolitikken afskaffes
  2015 - Kina opretter den Asiatiske Infrastruktur og Investerings Bank

  2015 - Ministry of Public Security lancerer sit ansigts-genkendelses-system

  2015 - Udviklingsplanen "Made in China 2025" blir annonceret. Planen er at gøre Kina et en industriel supermagt indenfor en række højteknologiske virksomheder. Det gælder automobiler, luftfart, skibs- og jernbaneteknologi, energibesparende teknologier, robotteknologi og forskellige biomedecinske industrier.

 • Sept 2016 , G-20 topmøde i Hangzhou. Xi Jinping taler for frihandel og globalisering ( <-> Trump)
  jan 2017 - Xi Jinping deltager, som første kinesiske leder, på topmødet i DAVOS, samtidigt med at Donald Trump indsættes som USA's præs.
  29. april 2017: "One Road & One Belt" projektet - første direkte tog fra London ankommer til Yiwu i den østlige Zhejiang provins efter 20 dages kørsel
 • 11. marts 2018 : Den Nationale Folkekongres vedtager med 2,959 stemmer for, 2 imod og tre blanke stemmer, at fjerne den bestemmelse i Kinas forfatning som begrænser præsidentens valgperiode til to gange fem år. Xi Jinping ville ellers være tvunget til at træde tilbage i 2023.

  Endevidere blev det besluttet at indkorporere dle af "Xi Jinping Thought" i forfatningen , herunder begreber som:

  “new development model”, “social and ecological civilisation”, “harmonious and beautiful”, “modern and powerful [country]”, “achieve the rejuvenation of the Chinese nation”, “shared destiny of mankind” and “promote core socialist values”.

  Endvidere oprettes den National Supervision Commission, som et super anti-korruptions agentur, med udvidede beføjelser til, uden yderligere juridiske bemyndigelse, at undersøge og tilbageholde alle statsansatte som mistænkes for korruption

 • 2019 jan - Kinas månesonde lander som den første på månens bagside.

Handelskrig USA - Kina , 2018-19

Handelsbalancen mellem USA og Kina 1998-2017
Kilde

USA's import fra Kina
Kilde

Kinas import fra USA
Kilde
 • Under sin valgkamp taler Trump imod Kinas "longtime abuse of the broken international system and unfair practices".

  Trump kalder Kinas handelspraksis for "en voldtægt af USA" og "det største tyveri i verdenshistorie "

 • jan 2018 USA lægger 30 % told på kinesiske solpaneler + 20 % told på vaskemaskiner fra Kina. Toldafgifterne blev begrundet som: "a response to the unfair trade practices of China over the years"
 • Juni 2018 - Præs. D. Trump annoncerer 25 % told på kinesiske varer til USA til en værdi af 34 mia. US$ -> Kina ligger told på en række landbrugsvarer fra USA -> Trump truer med 25 % på kinesiske varer til værdi af 200 mia. US $

  Aug. yderligere amerikansk told på kinesiske varer til en værdi af 16 mia $.

 • 24. sept yderligere kinesiske varer til en værdi af 200 mia. $ pålægges amerikansk told. Hermed er ca. 40 % af Kinas eksport til USA blevet pålagt ekstra importafgifter. Kina svarer igen med told på amerikanske varer til en værdi på 60 mia. $

 • Sydøstasien frygter at Kina vil reagere med en devaluering af Yuan'en.
 • 1. dec. 2018 - På G-20 møde i Buenos Aires aftaler XI Jinping og Donald Trump en 90 dage 'våbenhvile' i handelskrigen

  Samme aften arresteres Huaweis finansdirektør Sabrina Meng Wanzhou i Canada - med krav om udlevering til USA. Beskyldninger om brud på USA's handelsembarko overfor Iran.

 • Vinteren 2018-19 stigende skepsis i en række vestlige lande over anvendelse af Huawei's mobilnetværksteknologi - ikke mindst det nye 5G netværk. Pt. (jan. 2019) har USA, Canada og Australien udelukket HUawei for at levere netværksteknologi til deres 5G netværk. Der er dog ingen beviser på misbrug eller spionage gennem Huaweis teknologi. .

Hong kong demonstrationerne 2019

13. aug Demonstranter laver sit-in i HK's lufthavn
 • 3. april introducerer HK's regering et lovforslag som vil muliggøre udlevering af kriminelle til retsforfølelse i Kina.
  Kritikere påpeger at dette forslag vil underminere HK's juridiske uafhængighed af Kina og dermed de frihedsrettigheder som HK har i kraft af sin særlige status..
 • 9. juni - anslået 1 mio mennesker går i protestmod lovforslaget. Ved demonstrationer i de følgende dage bruger politiet tåregas mod demonstranterne
 • 15. juni - HK's leder ; Carrie Lam , udsætter behandlingen af lovforslaget.
 • 16.juni fortsatte demonstrationer - angiveligt med 2 mio. deltager , kræver Carrie Lam afgang som regeringsleder.
 • 21. juni Demonstranter blokerer politiets hovedkvarter i 15 timer, med krav om at fængslede / tilbageholdt demonstranter skulle løslades.
 • 1. juli - årsdagen for HK's tilbagelevering til Kina i 1997, stormer demonstranterne den Lovgivende Forsamlings bygning.
 • 9. juli Carrie Lam erklærer at udleveringsaftalen er skinlagt, men demonstrationerne fortsætter og volden optrappes.
 • 21. juli Hvidklædte voldsmænd (triader ?) angriber almindelige borgere og demonstranter på Yuen Long Subway station.
 • 2. aug - embedsmænd og tjeneste mænd deltager nu i demonstrationerne
 • Demonstrationerne fortsætter , politiet anvender tåregas, gummikugler og demonstranterne protesterer over politivold. Demonstranterne er nu maskerede.
 • 6. august - Beijing advarer demonstranterne om ikke "at lege med ilden" og ikke tolke regeringens tilbageholdenhed som svaghed. Transportsystemet i HK ofte blokeret af demonstranter .
 • D: 12. aug samles demonstranter i HK INt. Nat. lufthavn hvor flere hundreder af flyafgange må aflyses.

  Den følgende uge er syntes demonstrationerne at være indstillet

 • d. 18. aug genoptages demonstrationerne - Kinesiske sikkerheds styrker er blevet satationeret ved grænsen til HK.
 • 1. sept Demonstranterne bryder forbudet mod demonstrationer og mødes med politiet vandkanoner og tåregas.
  En civilklædt politimand affyrer advarselsskud i Victoria Park da demonstranter truer ham.

  Det er 13. weekend i træk at der er demonstrationer og oprør i HK's gader.

Demonostranterne har ikke nogen fælles formel ledelse og langt fra alle deler samme mål med demonstrationerne. Demonstranternes mål opfatter blandt andet:
 1. Fuldstændig tilbagekaldelse af lovforslaget om udlevering af kriminelle
 2. Tilbagekaldelse af myndighederne stempling af demonstrationerne som 'oprør' d. 12 juni
 3. Ammnesti for alle tilbageholdte / fængslede
 4. En uafhængig undersøgelse af politiets voldsanvendelse
 5. Almindelig valgret i udvælgelsen af HK's politiske leder og til HK's Lovgivende Forsamling
kilde: BBC

Se også tidslinje og billeder scmp.com