Kina foredrag

Kina noter:

OBS - Har ikke fået programmeret en metode til direkte at dele artiklen -
så du må blot kopiere URL ( altså linket) fra din webbrowser ... ;-)
d. 21-05-2023   (Kina-Vesten)

G7 mødet i Hiroshima maj 2023

G7 landene ( USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan mødtes i maj 2023 i Japan - Hiroshima. På mødet bekræfter de 7 den genskabte enhed og sammenhold ikke mindst i forhold til Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine og i forhold til Kina.
Om Kina hed det blandt andet at
G7 Leaders affirmed that G7 countries are not decoupling from China or turning inwards. At the same time, G7 Leaders recognized the need to respond to concerns and to stand up for our core values.
Tre ting fremhæves i den forbindelse:
G7 landene vil arbejde for lige vilkår for deres arbejdere og virksomheder, og søge at adressere de udfordringer som Kina ikke-markedsbaserede økonomi giver G7 landene. Samt at man må beskyttede sensitive teknologier som kan kompromitere G7 landene nationale sikkerhed.
For det andet fremhæves Kinas militære tilstedeværelse i de Sydkinesiske Hav ligesom man kalder på en fredelig løsning af Taiwan spørgsmålet og man tager afstand fra alle unilaterale forsøg på at ændre status quo i begge spørgsmål.
Endelig udtrykte man bekymring over menneskerettighedssituationen i Kina , og advarede Kina om ikke at forsøge at underminere G7 landenes demokratiske institutioner !

Under sin pressekonference udtalte præs. Biden:
We’re not looking to decouple from China, we’re looking to de-risk and diversify our relationship with China.

Kilder / læs mere:
1) Remarks by President Biden in a Press Co
2) FACT SHEET: The 2023 G7 Summit in Hirosh
Oprettet d. 27-05-2023