Kina-historie.dk

Kina - en lang historie

En ekstraordinær historie

Kina er den ældste af verdens nuværende civilisationer med en historie som kan følges mere end 4.000 år tilbage i tiden. Kinas historie er på engang præget af en usædvanlig høj grad af kontinuitet, med hensyn til den kulturelle og politiske tænkning, og samtidigt en historie om store og voldsomme opbrud og forandringer.

Det sidste gælder ikke mindst Kinas nyere historie i det 20.århundrede, hvor Kina har gennemlevet talrige politiske og samfunds-
mæssige omvæltninger.

Da Mao Zedong døde i 1976, var Kina fortsat et af verdens fattigste lande. Men siden starten af 1980'erne har Kina oplevet en økonomisk udvikling, som ikke bare har løftet mere end 600 mio. mennesker ud af absolut fattigdom, og samtidigt forandret Kina fra et internationalt isoleret og lukket samfund, til i dag at være verdens næststørste økonomi, med afgørende betydning for hele den globale økonomi.

"Dragen er vågnet"

For 200 år siden advarede General Napoleon om, at når den kinesiske drage vågnede ville verden blive rystet. Ikke mindst under den nuværende leder Xi Jinping, har Kina optrådt med en fornyet selvsikkerhed og autoritet som ikke lader tvivl om, at Kina ønsker at genindtage sin historieske plads som "Riget i Midten".

I takt med Kinas økonomiske transformation i de sidste årtier har også omverdenens syn på Kina ændret sig. I 1990'erne forventede iagttagere i Vesten at det kun var et spørgsmål om tid, før det Kommunistiske styre i Kina ville være fortid, som tilfældet var med Sovjetunionen og de kommunistiske stater i Østeuropa.

Kinas udvikling har på mange måder udfordret den almindelige politiske tænkning i Vesten, hvor modernisering er blevet opfattet som synonym med 'vestliggørelse'. Det har imidlertidig vist sig IKKE at være tilfældet i Kina.

En ny verdensorden ..?

Kinas økonomiske forvandling og afgørende rolle for den globaliserede økonomi, har i de senere år rejst en række nye spørgsmål i Vesten. Herunder følgende: Blir det 21. århundrede det 'kinesiske århundrede' som det 20. århundrede var det amerikanske? Er Kinas udvikling til global økonomisk supermagt en trussel for vesten eller redningen for vores skrantende økonomier? Vil Kinas opstigen blive set som en trussel for USA's dominerende position og kan resultatet blive krig - den såkaldte "Thukydids fælde"?

Ikke mindst i de sidste par år er modsætningerne mellem Kina og vesten blevet stadig mere skærpet.

Foredrag om Kina
book her!