Kina-historie.dk

Kina: hvorfra - hvorhen?

Forstå vor tids Kina, som det har udviklet sig i det 20. årh.
gennem revolutioner, krige og kaos til vor tids globale økonomisk supermagt

 • Hvordan kunne Kina udvikle sig fra et fattigt bondesamfund til verdens største industrination på 30 år?
 • Få et historisk perspektiv på det moderne Kina: fra Kejserrigets fald i 1912 til Mao Zedongs kommunistiske utopi til Xi Jinpings moderne Kina.
 • Hvilke udfordringer står Kina står overfor i dag - såvel indadtil som udadtil?
 • Den Kinesiske Civilisations rødder - © Otto Leholt Forstå den kinesiske kulturs rødder i Daoisme, Konfucianisme og Legalisme
 • Vestlig imperialisme - Opiumskrigene og kejserstyrets opløsning 1911 © Otto Leholt Vestlig imperialisme - Opiumskrigene og kejserstyrets opløsning og revolutionen i 1911
 • Maos Kina - Det Store Spring Fremad og Kulturrevolutionen, © Otto Leholt Maos Kina - den nationale samling , de socialistiske eksperimenter og menneskelige tragedier
 • Deng Xiaopings reformpolitik 1978-97 © Otto Leholt Deng Xiaopings reformpolitik 1978-97
 • Kinas økonomiske mirakel efter 1978 © Otto Leholt Kinas økonomiske mirakel efter 1978 - med mere end 10 % årlig økonomisk vækst
 • Partiets historiske mission under Mao, Deng og Xi © Otto Leholt Partiets historiske mission under Mao, Deng og Xi - metoder og resultater
 • Om årstal og begivenheder som blev skelsættende for Kinas udvikling efter Mao © Otto Leholt Om årstal og begivenheder som blev skelsættende for Kinas udvikling efter Mao
 • Hvad er det som Xi Jinping vil med Kina? © Otto Leholt Hvad er det som Xi Jinping vil med Kina?
  Om 'Den Kinesiske Drøm', Belt & Road og 'China 2025'
 • Kina forhold til omverdenen og den aktuelle handelskrig mellem USA og Vesten © Otto Leholt Kina forhold til omverdenen og den aktuelle handelskrig mellem USA og Vesten
 • Hvorfor har Kina ikke demokrati? © Otto Leholt Hvorfor har Kina ikke demokrati? Hvordan fungerer det politiske system i Kina?
 • Om Kinas indre udfordringer ; herunder Hong Kong, Xinjiang, Tibet og Taiwan © Otto Leholt Om Kinas indre udfordringer ; herunder Hong Kong, Xinjiang, Tibet og Taiwan
 • Hvad kommer Covid-19 til at betyde for Kina og for verden © Otto Leholt Hvad kommer Covid-19 til at betyde for Kina og for verden og ikke mindst forholdet i mellem dem og os?

En ekstraordinær historie

Kina er den ældste af verdens nuværende civilisationer med en historie som kan følges mere end 4.000 år tilbage i tiden.

Kinas historie er på engang præget af en usædvanlig høj grad af kontinuitet, med hensyn til den kulturelle og politiske tænkning, og samtidigt en historie om store og voldsomme opbrud og forandringer.

Det sidste gælder ikke mindst Kinas nyere historie i det 20.århundrede, hvor Kina har gennemlevet talrige politiske og samfundsmæssige omvæltninger.

Da Mao Zedong døde i 1976, var Kina fortsat et af verdens fattigste lande.

Men siden starten af 1980'erne har Kina oplevet en økonomisk udvikling, som har løftet mere end 800 mio. mennesker ud af absolut fattigdom

Baggrunden var den reformpolitik som Deng Xiaoping startede i 1978, som gjorde op med mange af Maos socialistiske doktriner.

I de kommende årtier blev Kina transformeret fra et internationalt isoleret og lukket samfund, til i dag at være verdens næststørste økonomi, med afgørende betydning for hele den globale økonomi.

"Dragen er vågnet"

For 200 år siden advarede General Napoleon om, at når den kinesiske drage vågnede ville verden blive rystet.

Mod slutningen af det 20. årh forventede iagttagere i Vesten, at det kun var et spørgsmål om tid, før det Kommunistiske styre i Kina ville bryde sammen, som det var sket med USSR og i Østeuropa. Man ventede det man kaldte en 'normalisering' af Kina!

Under D. Trumps præsidentembede, droppede Vesten alle forhåbninger om Kinas 'normalisering' (=vestliggørelse). Kina blev nu set, ikke bare som en økonomisk og teknologisk konkurrent til Vesten, men som en direkte sikkerhedspolitisk trussel.

En ny verdensorden ..?

Kina er i det 21. århundrede blevet 'verdens fabrik' og den største eksportør af industrivarer og vigtigste handelspartner for en en lang række lande. I de sidste ti år har det stået klart at Kina før eller siden ville overhale USA og blive verdens største økonomi.

Men de sidste års handelskrig og nu i 2020 Covid-19 pandemien gør fremtiden mere usikker end nogensinde, og rejser en række spørgsmål: Er vi på vej mod en ny 'kold krig' med Trumps handelskrig overfor Kina og nu slagsmålet om ansvaret for Covid-19? Vil verden efter Covid-19 tage afstand fra globaliseringen, og forsøge at afkoble de vestlige økonomier fra Kina? Hvad bliver de geopolitiske konsekvenser af Covid-19 for magtbalancen mellem verdens to største økonomier?

Kina, Vesten og Covid-19

Kina noter:

Antal noter: 91

d. 14-06-2021

Emne: Covid-19

Mundbind droppes i Danmark

Mandag d. 14/06/21 ophørte kravet om at bære mundbind i butikker, institutioner m.v. Eneste sted mundbund nu er påkrævet er for stående passager i tog og busser samt på hospitaler . En ny indisk mutation er samtidigt dukket op - en mutation som er langt mere smitsom end tidligere kendte mutationer.
Oprettet d.16-06-2021 05:33:12

d. 11-06-2021

Emne: USA

G7 mødet i Cornwall

Topmødet mellem G7 -landene (England, USA, Canada, Japan, Tyskland, Frankrig og Italien + EU) i Cornwall, var præs. Bidens første besøg i Europa. Formålet med mødet var ikke mindst at signalere til USA's allierede at "USA is back", som Biden formulerede det.

Mødet resulterede i en række hensigtserklæringer om at bekæmpe klimaforandringer, Covid-19 og ikke mindst Kinas voksende indflydelse på verdensøkonomien. Der var dog ikke konkrete forslag til hvordan dette skulle ske, udover generelle udsagn om at demokrati og menneskerettigheder trues af autoritære stater som ikke respekterer disse vestlige værdier og normer. (= Rusland og Kina).

I et kommuniké G7 landenes udenrigsministre fra 5. maj , opfordres Kina direkte til at deltage konstruktivt i "the rules-based international system" og for ikke at sikre basale frihedsrettigheder og menneskerettigheder for minoriteterne i Tibet og Xinjiang. Ligesom eksistensen af 'gen-uddannelseslejrene, tvangsarbejde og tvangssterilisation' direkte fordømmes. (se link)

Eneste konkrete forslag var et ønske om at øge investeringer i infrastruktur i udviklingslandene, ikke mindst i Afrika.
Dette skal først og fremmest ses som et forsøg på at imødegå Kinas ambitiøse Belt & Road Initiative, og den stigende indflydelse som dette projekt giver Kina. Tyske Angela Merkel understregede dog , at dette initiativ ikke var rettet mod Beijing.

Oprettet d.16-06-2021

d. 07-06-2021

Emne: Xinjiang

Uyghur Tribunal i London

World Uyghur Organisation står organisatorisk og finansielt bag det såkaldte 'tribunal' som afholdes i England i dagene 4- 7. juni 2021. jeg vender tilbage med mere herom senere..
Oprettet d.11-06-2021 18:53:33

d. 26-05-2021

Emne: Covid-19

Stammer Covid-19 fra kinesisk laboratorium?

USA's præsident Biden meddelte onsdag d. 26-05-21, at man ville 'fordoble indsatsen' for at undersøge hvorvidt Covid-19 kunne være opstået i et kinesisk virologisk laboratorium i Wuhan. Denne teori blev i marts 2020 lanceret af tidligere præsident D. Trump, i takt med at epidemien løb løbsk i USA. Dengang blev 'teorien' afvist som 'yderst usandsynligt' (“extremely unlikely”) af såvel WHO som eksperter i virologi. Der er ikke nye beviser bag påstanden, men da man samtidigt ikke ved hvordan virus har spredt sig fra flagermus til mennesker , lader alle muligheder åbne. Genlanceringen af Wuhan-lab-teorien, kommer efter at amerikanske medier rapporterer om at ikke offentlig kendte efterretningskilder, hævder at flere medarbejdere på Wuhan laboratoriet angiveligt skulle have været syge af Covid-19 allerede i november 2019. Mens der ikke er beviser for Wuhan-lab-teorien, så bliver den af såvel efterretningskilder, politikere og medier, søgt bestyrket med henvisning til den generelle mistillid til de kinesiske myndigheder, deres manglende samarbejdsvilje og transparens omkring data m.v.
Oprettet d.29-05-2021 07:08:12

d. 15-05-2021

Emne: Xinjiang

Tvangsarbejde og salg af arbejdere i Xinjiang

BBC referer d. 15/05/21 til en rapport fra fra
Sheffild Hallman Universitet, som angiveligt dokumenterer at der anvendes tvangsarbejde i fremstillingen af råmaterialet Polysilicon som anvendes i solceller. Ca. 75 % af verdens samlede forsyning med Polysilicon kommer fra fra Kina, og heraf alene 45 % fra Xinjiang.

Rapporten har særlig fokus på det kinesiske
'labour transfer' program, som beskrives således i rapporten:
labour transfers are deployed in the Uyghur Region within an environment of unprecedented coercion, undergirded by the constant threat of re-education and internment.
Many indigenous workers are unable to refuse or walk away from these jobs, and thus the programmes are tantamount to forcible transfer of populations and enslavement.


Kinesiske myndigheder afviser, at der er tale om tvang , men at programmet med 'labour transfer' er en del af Kinas fattigdomsbekæmpelses politik.

En kinesisk regerings rapport fra nov.2020 angiver at i alt 2.6 mio. Uyghurer og andre minoritetsgrupper, er overført til landbrugsarbejde eller fabriksarbejde hovedsageligt indenfor Xinjiang men også til Kinas øvrige provinser.

Bomuld og tvangsarbejde


BBC artiklen her ligger i forlængelse af de seneste måneders vestlige angreb på bomuldsproduktionen i Xinjiang. Xinjiang tegner sig for ca 20 % af verdens bomuldsproduktion og 80 % af Kinas samlede bomuldsindustri.

Kampagnen mod den kinesiske bomuldsindustri startede da Better Cotton Initiative (BCI) i marts 2020 besluttede at bryde samarbejdet med producenterne i Xinjiang , med henvisning til "vedvarende beskyldninger om brugen af tvangsarbejde" i Xinjiang.
Efter at USA i sept. 2020 lagde restriktioner på import af Xinjiang bomuld, besluttede en række vestlige tekstilvirksomheder som H &M, Nike, Hugo Boss o.m.a. , at indstille deres leverancer fra Xinjiang. Kinesiske forbrugere reagerede ved at boycotte de vestlige mærker, og i stedet vælge kinesiske tøjproducenter.

Det er meget svært at se hvori den kinesiske 'forbrydelse' består. Det er på ingen måde usædvanligt at man i Kina arbejder langt fra hjemmet og endda i andre provinser. Mere end 250 migrantarbejdere har gjort dette i de sidste 20-30 år. Færdiguddannede kandidater fra universiteter - bliver således også sendt på 'tvangsarbejde' i andre provinser efter endt uddannelse. F.eks kan medicinstuderende efter endt uddannelse, blive sendt til fattige landdistrikter i de indre provinser - herunder Tibet og Xinjiang, for så at sige at aftjene en 'samfundsmæssig værnepligt'.


Oprettet d.16-05-2021

d. 15-05-2021

Emne: Xi-Jinping

Kina lander på Mars

Lørdag d. 15/05/21 landede Kinas første 'rover' (Tianwen-1) på overfladen af Mars , efter i flere måneder at have været i kredsløb om planeten, og godt 10 måneder efter den forlod jorden.
Roveren skal gennemføre en lang række videnskabelige undersøgelser og herunder søge efter spor af liv på planeten.
Den vellykkede landing er en kæmpe sejr for det kinesiske rumfartsprogram og kommer kun to år efter at Kina (3. jan 2019) som de første landede på bagsiden af måne.
Med Mars landingen er Kina den anden nation i verden som gennemfører en succesfuld landing på den røde planet.
Mars landingen kommer kun en måned efter at Kina opsendte det første modul til etableringen af en kinesisk rumstation.

Oprettet d.16-05-2021

d. 11-05-2021

Emne: USA

USA fjerner sanktioner på Xiaomi

Umiddelbart før Trump administrationen afgang i jan, føjede Trump den kinesiske mobilproducent Xiaomi til listen over kinesiske firmaer, som blev beskyldt for at samarbejde med kinesisk militær, og som sådan blev set som en national sikkerhedstrussel for USA. 'Blacklistingen' af Xiaomi betød at amerikanske virksomheder ikke måtte samarbejde med Xiaomi. Tirsdag d. 11 maj 21 , blev forbuddet ophævet.
Oprettet d.13-05-2021 05:57:19

d. 07-05-2021

Emne: Covid-19

WHO godkender Kinas Sinopharm covid-19 vaccine

WHO har nu godkendt brugen af den kinesisk fremstillede Sinopharm vaccine. Vaccinen menes at have en dækning på op til 79 % , og kan opbevares ved temperaturer op til 8 g. C. Vaccinen er allerede blevet brugt til 65 mio. mennesker - dels i Kina, men også i Pakistan og Ungarn. Sinopharm vaccinen er den første ikke-vestlige vaccine som WHO godkender.
Oprettet d.09-05-2021 08:33:22

d. 26-04-2021

Emne: Xinjiang

Kampagnen mod Xinjiang

I årende efter 2017-18 har der i de vestige medier været et stigende fokus på krænkelser af menneskerettigheder i den autonome provins Xinjiang - i det vestlige Kina.

Kritikken har handlet om følgende menneskerettighedskrænkelser :

 1. fangelejre / koncentrationslejre (kinesisk: genuddannelsescentre) hvor 1-3 mio. Uyghurer holdes tilbage mod deres vilje
 2. Religiøs forfølgelse af muslimer - med nedrivning af Moskeer, forbud mod langt skæg, faste og andre religiøse udtryk
 3. Uyghurer som udsættes for kommunistisk idoktrinering og tvinges til at lære mandarin og at lovprise Kinas Kommunistiske Parti
 4. Tvangsarbejde / børnearbejde ikke mindst i bomuldsindustrien i Xinjiang
 5. Unge piger som tvinges til at forlade deres familier og tage arbejde i Kinas østlige provinser
 6. Tvangs sterilisation af Uyghur kvinder

Ovenstående samles i 2020 i beskyldninger om et reelt FOLKEMORD mod muslimske Uyghurer i Kinas Xinjiang provins.


Disse historier er blevet gengivet i alle vestlige medier i de seneste 3-4 år. Fælles for historierne er at de baserer sig på ganske få kilder , hvor enkelte navne går igen og igen.

Det gælder ikke mindst den tyske antropolog Adrian Zenz (f. 1974). Adrian Zenz er medlem af organisationen "Victims of Communism Memorial Foundation" grundlagt i 1993 i Washington, USA. Organisationen har til formål at udbrede kendskabet til socialismen og kommunismens forbrydelser og frihedsbenægtende ideologi.
Adrian Zenz er deres 'Kina-ekspert' og har skrevet en lang række kritiske artikler om Xinjiang (1). Adrian Zenz har også skrevet en lang række artikler for organisationen 'Jamestown Foundation' (2) samt i Foreign Affairs (3) og hans studier danner også baggrund for artikler i The Economist (4). Det er også Adrian Zenz som i 2020 publicerede en rapport om tvungen sterilisation og fødselskontrol i Xinjiang - og som danner grundlag for de nyeste anklager om et kinesisk Folkemord i Xinjiang (5)

En anden vigtig kilde bag rapporterne om undertrykkelsen af Uyghurerne er forskellige aktivist organisationer som Chinese Human Rights Defenders og interviews med Uyghurer som i dag lever i lande udenfor Kina - blandt andet i Tyrkiet, USA og Australien.

De ofte viste sattelitbilleder af formoede 'koncentrationslejre / fængsler' i Xinjiang er ikke mindst blevet formidlet af den 24-årige australske Nathan Ruser - som via Google Earth - angiveligt har lokaliseret flere hundrede fængsler i Xinjiang. Nathan er tilknyttet Australian Strategic Policy Institute som data analytiker. (6)Fortsættes senere..

Henvisninger:


1) victimsofcommunism.org
2) jamestown.org

3) www.foreignaffairs.com

4)www.economist.com


5)www.researchgate.net
6) www.aspi.org.au (1. nov 2018)
Oprettet d.26-04-2021 08:00:59

d. 14-04-2021

Emne: Xinjiang

Kina beskylder USA for at træne terrorister

I det hidtil mest direkte angreb på USA , beskyldte udenrigsministeriets talsmand, Zhao Lijian, onsdag d. 14/04/21 USA for at have finansieret og støttet træningen af Uyghur seperatister / terroister med henblik på at destabilisere Xinjiang. Kineserne henviser til udtalelser fra Sibel Edmond, en tidligere oversætter for CIA, som i 2015 ( efter at være blevet fyret fra CIA) fortalte om, at USA trænede og bevæbnede islamiske oprørene fra i nabolandene og sende dem tilbage til Xinjiang. Målet for USA skulle angiveligt være at destabilisere Xinjiang og dermed true KInas olie og gas leverancer fra de centralasiatiske nabolande.
Oprettet d.15-05-2021 10:40:31

d. 14-04-2021

Emne: USA

USA ud af Afghanistan d. 11 sept 2021

Præs. Biden meddeler at USA har besluttet at trække sine tropper ud af Afghanistan d. 11 sept. 2021 - præcist 20 år efter angrebet på WTT.
Forudsætningen er angiveligt at Afghanistans regering og Taliban vil indlede fredsforhandlinger.
Danske tropper følger - som vanligt - amerikanerne og trækker sig derfor også ud. Forsvarsministeren og tidligere soldater er i den anledning blevet spurgt om det var det hele (43 dræbte danske soldater) værd?
Svarene er forudsigelige - ingen kan tillade sig at sige at denne 'mission' var en fejltagelse lige fra start.

Oprettet d.19-04-2021 06:30:30

d. 25-03-2021

Emne: Xinjiang

Graham Perrys artikel om Xinjiang

Graham Perry giver i sin artikel en detaljeret fremstilling af Kinas politik i Xinjiang , og går i rette med vestlige medier og regeringers eskalerende kritik af Kina. Graham Perry undersøger i artiklen baggrunden for det påståede 'folkemord' i Xinjiang og historierne om 'tvungen sterilisation ' af Uyghur kvinder.
Oprettet d.25-04-2021 11:06:22

d. 22-03-2021

Emne: Xinjiang

EU sanktioner mod Kina

EU vedtog d. 22. marts sanktioner overfor Kina - eller rettere sagt , udvalgte højtstående embedsmænd i Xinjiang, som beskyldes for at stå bag krænkelser af Uyghurernes menneskerettigheder.
Sanktionerne blev koordineret med England, Canada og USA: Det er første gang siden 1989 at EU vedtager sanktioner mod Kina.

Sanktionerne mod de pågældende embedsmænd er at de får indrejseforbud i EU og at deres eventuelle finansielle midler i EU indefryses.

Sanktionerne falder sammen med udgivelsen af en rapport fra Newlines Institute med overskriften:

"The Uyghur Genocide"


To dage efter svarede det kinesiske udenrigsministerium igen , ved at indføre sanktioner mod 10 individuelle personer og fire organisationer som anklages for at sprede løgne / fake news om Xinjiang og for at skade forholdet mellem Kina og EU. De anklagede nægtes indrejse i Kina. Blandt de anklagede er organisationen Alliance of Democracies Foundation som er ledet af tidl. statsminister Anders Fogh Rasmussen.
kilde
Oprettet d.15-05-2021

d. 18-03-2021

Emne: Xi-Jinping

Kina og USA mødes i Anchorage, Alaska

Det første møde mellem udenrigsministrene fra USA (Antony Blinken) og Kina (Wang Yi) under den nye Biden administration fandt sted torsdag d. 18. marts i byen Anchorage i Alaska.

Mødet fandt sted på et tidspunkt hvor forholdet mellem USA og Kina har nået et absolut nulpunkt siden 1989. Under D. Trumps præsidentperiode (2016-20) var Kina blevet udråbt til USA's største nationale sikkerhedstrussel og den tidligere samarbejdspolitik under Bush og Obama administrationen blev afløst af handelskrig, forbud mod eksport af mikrochips til Kina, kampagnen mod Huaweis 5G teknologi, etc. etc.

Hertil var kommet en stigende kritik af menneskerettighedssituationen i Kina, ikke mindst i forhold til udviklingen i Hong Kong og Xinjiang provinsen.

Dagen før mødet havde de amerikanske myndigheder indført sanktioner mod 24 højtstående embedsmænd i Hong Kong, som reaktion på den politiske udvikling i byen. Man havde samtidige aftalt militære leverancer til Taiwans ubådsstyrker.

Kineserne var tydeligvis oprørte over dette, som man fra kinesisk side ser som en unødig indblanding i Kinas interne forhold.


Udenrigsminister Blinken sagde i sin åbningstale bl.a. :
The American side will "discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion of our allies," og fortsatte at ""Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability,"
Yang Jiechi - medlem af Politbureauet - svarede igen med at anklage USA for at starte krige og at anvende sin "military force and financial hegemony to carry out long-arm jurisdiction and suppress other countries.":


Mødet i Anchorage viste et Kina som ikke længere lod sig ydmyge for åben skærm.


Læs oversættelse af åbningsdebatten i Anchorage


Oprettet d.17-04-2021 07:49:43

d. 19-01-2021

Emne: Xinjiang

Mike Pompeo: om Folkemord i Xinjiang

Mike Pompeo - afgående udenrigsminister for Donald Trump, udtalte d. 19/01/21, på sin sidste dag i embedet, følgende beskyldninger mod Kina. *
““I have determined that the PRC [People’s Republic of China], under the direction and control of the CCP [Chinese Communist party], has committed genocide against the predominantly Muslim Uyghurs and other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. I believe this genocide is ongoing, and that we are witnessing the systematic attempt to destroy Uyghurs by the Chinese party-state,”
Udenrigsministeren tilføjede yderligere forbrydelser mod menneskeheden med:

“These crimes are ongoing and include: the arbitrary imprisonment or other severe deprivation of physical liberty of more than one million civilians, forced sterilization, torture of a large number of those arbitrarily detained, forced labor and the imposition of draconian restrictions on freedom of religion or belief, freedom of expression and freedom of movement,”Det er den hidtil hårdeste anklage mod Kina og kulminationen på USA's accelererende anti-kinesiske politik under Trump-administrationen. Antony Blinken - Den kommende præsident Joe Bidens udpegede udenrigsminister, har umiddelbart tilsluttet sig anklagen.

Begrebet "Folkemord" forbindes almindeligvis med massedrab som under borgerkrigen i Rwanda og Jugoslavien i 1990'erne eller under nazisternes Holocaust. Når begrebet bruges her, sker det med henvisning til historierne fra 2020 om tvangssterilisation og tvungne aborter på Uyghur-kvinder.

Forholdet mellem USA og Kina er med disse beskyldninger bragt til et absolut nulpunkt.

Der er intet der tyder på, at det skal blive meget bedre under Joe Bidens præsidentembede. Selvom Biden nok vil være mere diplomatisk i sin omgang med Kina, så vil USA's anti-kinesiske politik uden tvivl blive videreført under Biden.

Den amerikanske politik i Mellemøsten . Afghanistan og Irak i de sidste 20-30 år giver ikke grundlag for at tro, at dette handler om USA's oprigtige bekymring for muslimske minoriteters forhold i Kina.

Det handler derimod om en fortsat dehumanisering og dæmonisering af den den kinesiske ledelse, det kommunistiske styre eller 'regimet' som det oftest kaldes. Et 'regime' som indirekte anses som 'illegitimt' al den stund at Kina ikke har demokrati i vestlig forstand.

Men overvej selv følgende:
Om Kina nu havde et vestligt demokrati og ikke flere udestående med menneskerettigheder end vi kender det fra Vesten, ville den amerikanske politik så være anderledes? Næppe.

Det handler om stormagtsrivalisering. Kina står til at overtage USA's plads som verdens største økonomi indenfor de næste ti år. For USA er stormagtspolitik et nulsums spil hvor Kinas stadig større økonomiske betydning for verdensøkonomien nødvendigvis vil føre til en svækkelse af USA indflydelse - såvel økonomisk som politisk.

*)
kilde

Oprettet d.26-04-2021 10:03:58

d. 18-01-2021

Emne: Covid-19

Danske regering overvejer tvang i bekæmpelsen af Covid-19!

Der tales om en App til registrering af smittetest samt om man kan bruge tvang overfor de smittede som ikke overholder regler for karantæne / isolation.
Oprettet d.12-04-2021 06:38:19

d. 31-12-2020

Emne: Xi-Jinping

Handelsaftale (CAI) mellem Kina og EU

D. 31. dec 2020 afslutter EU og Kina en omfattende handelsaftale (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) . Aftalen vil ikke mindst fremme tyske bilproducenters investeringer i Kina , men også europæiske Forsikringsselskabers investeringsmuligheder i Kina. Aftalen fjerner således det tidligere krav om at udenlandske investorer i Kina skal indgå 'Joint Ventures' med kinesiske firmaer.
Det er ikke mindst Tyskland som har presset på for at få aftalen igennem. for mange tyske virksomheder - ikke mindst bilindustrien er Kina blevet deres vigtigste marked. Kina står således for 40 % af VW globale bil salg. Som den tyske leder af Eu's handelskammer for Kina siger: "If you are not at the table, you are on the menu" .

Handelsaftalen er endnu ikke godkendt i EU parlamentet.(1) Kritikere af aftalen fremhæver at EU med aftalen har undermineret muligheden af en samlet Vestlig front mod Kina under den nyvalgte Joe Biden i USA. Mens EU ikke var inviteret med i Trumps handelskrig med Kina, har EU haft økonomiske interesser i at styrke samarbejdet, og for Kina repræsenterer handelsaftalen en politisk - diplomatisk sejr, i en verden som er blevet stadig mere Kina-fjendtlig.

Aftalen følger efter at Kina i November 2020, indgik en frihandelsaftale med 14 asiatiske lande - herunder Japan, og Singapore.

(1) Investeringsaftalen blev d. 18. maj nedstemt af et overvældende flertal af EU Parlamentets medlemmer. Parlamentet kræver at Kina løfter tidligere indførte sanktioner mod navngivne personer og organisationer i EU som har kritiseret Kinas politik i Xinjiang.
De kinesiske sanktioner kom som svar på lignende sanktioner fra EU mod kinesiske embedsmænd i Xinjiang, som man beskyldte for at stå bag menneskerettigheds krænkelser i Xinjiang.
Oprettet d.31-05-2021

d. 27-12-2020

Emne: Covid-19

Første dansker vaccineres mod Covid-19

D. 27. dec - præcist 10 mdr efter at den første smittede blev konstateret i Danmark d. 27. feb 2020
Oprettet d.12-04-2021 06:39:12

d. 08-12-2020

Emne: Covid-19

Første covid vaccination i vesten

Blev startet op i England. I Rusland begyndte man er et par uger tidligere.
Oprettet d.09-12-2020 04:35:58

d. 17-11-2020

Emne: Xi-Jinping

Kina indgår handelsaftale med 14 asiatiske lande

Aftalen kaldet Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) er en frihandelsaftale mellem en lang række asiatiske lande, herunder Kina, Japan og Sydkorea, men ikke Indien.
De medvirkende lande tegner sig for 2.2. mia. mennesker og gør således handelsaftalen til den største af sin art.
Oprettet d.10-01-2021 05:34:48

d. 15-11-2020

Emne: Xi-Jinping

Ny frihandelsaftale mellem 15 asiatiske lande

The Regional Comprehensive Economic Partnership accounts for about one-third of the world’s population and economy, but does not include the United States
Agreement paves the way for lower tariffs, less red tape and post-pandemic growth, observers say.
The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a free-trade agreement (FTA) involving the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) bloc – Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – and five of their FTA partners, in Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea.
First proposed in 2011, the RCEP will eliminate as much as 90 per cent of the tariffs on imports between its signatories within 20 years of coming into effect, which could be by early as next year. It will also establish common rules for e-commerce, trade and intellectual property.
Oprettet d.17-11-2020 07:23:54

d. 13-11-2020

Emne: USA

Trump taber præsidentvalget og Covid-19 eksplodere

endnu ti dage efter præsidentvalget i USA d. 3. nov. nægter D. Trump fortsat at erkende valgnederlaget til Joe Biden. Samtidigt er Covid-19 smittetallet eksploderet , med mere end 100.000 nye smittede pr dag de sidste ti dage. Torsdag d. 12/11 slog smittetallet en ny rekord med næsten 150.000 smittede. USA har nu over 10 mio. smittede Trump fortsætter kampen mod Kina, og udstedte torsdag d. 11.nov en præsidentiel ordre som vil forbyde amerikanske virksomheder at investere i 31 kinesiske hightech virksomheder, med henvisning til at disse virksomheder leverer udstyr til kinesisk militær. Forbudet vil være gældende fra 1.. jan 21.
Oprettet d.12-04-2021 06:40:23

d. 20-10-2020

Emne: Xinjiang

USA fjerner ETIM fra terrorliste

Mike Pompeo fik 20 okt 2020 gennemført at USA fjerner ETIM (East Turkestan Islamic Movement ) fra terrorlisten.

Organisationen blev grundlagt i 1993 af en gruppe Uyghur jihadister, og samarbejdede med al-Qaeda og Osama Bin Laden i Afghanistan.
ETIM har siden sin grundlæggelse agiteret for løsrivelsen af Xinjiang fra Kina under navnet Østlige Tyrkiet.
Det var først efter 9/11 at organisationen blev kendt i Vesten, og i 2003 stemplede såvel USA som FN og EU organisationen som en terrororganisation.

ETIM har siden taget ansvar for en lang række terroraktioner i Xinjiang og det øvrige Kina. Da Uyghur-terrorister i 2014 angreb tilfældige mennesker på Kunming jernbanestation med manchetter og dræbte 31 og sårede 140, hyldede ETIM aktionen.

Man kan spørge sig selv , hvad vi i vesten ville tænke om Kina fjernede al-Qaeda eller lignende terrororganisationer fra deres terrorliste?
Eller - spørg dig selv: Hvorfor vælger USA at fjerne ETIM fra terrorlisten? Givetvis for at legitimere ETIM's mål om Xiniangs løsrivelse og dermed destabilisering af Kina.
Oprettet d.09-03-2021 23:10:46

d. 06-10-2020

Emne: Covid-19

Trump : "Don't be affraid of the virus"

Trump udskrives fra hospitalet
Oprettet d.12-04-2021 06:42:10

d. 03-10-2020

Emne: Covid-19

Præs. Donald Trump indlagt med Covid-19

Tidlig fredag morgen (amerikansk tid) meddelte meddelte Donald Trump på Tweeter at han og hans kone Melania begge var testet positiv for Covid-19 og havde milde symptomer. 20 timer senere - og uden nye tweets fra præsidenten - meddeles det at Trump er blevet indlagt på hospital. Samtidigt forlyder det at hans talskvinde i det Hvide Hus, Kellyanne Conway, også er testet positiv.

Fra arrangementet i Rose Garden lørdag d. 26 sept. Mindst otte af de tilstedeværende er efterfølgende konstanteret smittede med Covid-19Sidste lørdag - d. 26 sept. afholdt det HVide Hus et større møde i The Rose Garden , hvor stort set alle tilstedeværende ikke bar masker. Man frygter nu at dette var en 'superspreder' event , da mange førende regeringsmedlemmer m.v. her var i tæt kontakt .

Meddelelsen om Trumps Covid-19 , kommer kun to dage efter at han i den første valgkamps debat med Biden, drillede denne med , at han (Biden) altid bar en meget meget stor maske. Noget som Trump jo selv har nægtet.

Dette sker samtidigt med at der nu er over konstateret mere 7 mio. smittede i USA og ca. 205.000 døde.

Trump udskrevet fra hospitalet
Mandag aften d. 5/10/20 blev Trump udskrevet fra hospitalet.
Tilbage i det Hvide Hus hev han demonstrativt mundbindet af, og henvendt til den amerikanske befolkning sagde han at han nu havde lært en masse om Covid-19 (!) og fortsatte "Don't be affraid of it" og "Dont let it dominate your life" ...vi har fantastiske læger og behandlingsmuligheder m.v.
Oprettet d.12-04-2021 06:43:07

d. 22-09-2020

Emne: USA

FN fejrer 75 års dag 22. sept 2020

FN mødet blev afviklet virtuelt. I sin henvendelse til forsamlingen langede D. Trump ud mod KIna, som han kritiserede for deres håndtering af Covid-19 og krævede at Kina blev holdt ansvarlig for pandemien. Ligeledes blev KIna kritiseret for deres miljøforurening og CO2 udslip. Trump opfordrede landene til at tænke på deres nationale interesser først. Xi Jinping fremhævede i sin tale behovet for internationalt samarbejde , multilateralisme gennem FN i bekæmpelse af pandemien og løsningen af verdens øvrige problemer. Og kritiserede USA 's udmelding af Paris-aftalen , WHO m.v. Video-klip
Oprettet d.12-04-2021 06:45:39

d. 10-09-2020

Emne: USA

Trump kendte til faren ved covid-19

I journalisten Bob Woodward nye bog Rage og lydbånd fra interview med D. Trump fra d 7.feb.firtæller Trump at han var vidende om at covid-19 var luftbåren, meget snuttefarlig og dødelig. Dagen før havde han talt med Xi Jinping og fået oplyst om de kinesiske erfaringer. Fem artikler i Lancet i slutningen af Jan. Havde også påpeget dette. Men overfor den amerikanske offentlighed fastholdt Trump den næste måned at covid-19 blot var en influenza. Senere fik Kina skyld for ikke at have delt oplysninger om covid-19 med omverdenen. Det stemmer ikke med det som Trump fortæller Woodward d. 7. Feb.
Oprettet d.12-04-2021 06:46:34

d. 01-08-2020

Emne: USA

Trump vil forbyde TikTok videoapp

Ultimo juli begyndte Donald Trump at tale om at forbyde den kinesiske videoapp TikTok' fra det amerikanske marked. Videoapp'en er den kinesiske app som uden sammenligning har vundet størst popularitet udenfor Kina. Videoappen er downloadet mere end 2 mia. gange på verdensplan og mere end 80 mio. amerikanere bruger den kinesiske app som er udviklet af det kinesiske selskab ByteDance. Begrundelsen for et forbud skullevære at app'en indsamler personlige data om brugerne (ligesom alle andre app's og programmer gør det) og at kinesiserne vil kunne misbruge disse data. Hermed bliver en fuldstændig ligegyldig video-app tilet 'sikkerhedspolitisk' spørgsmål - og dermed endnu en mulighed for at 'inddæmme' Kina i det højteknologiske rustningskapløb mellem USA og Kina. Amerikanske MIcrosoft har tilbudt at købe app'en for 55 mia. US $ og arbejder derfor nu for at forhindre forbuddet .
Oprettet d.04-08-2020 10:03:45

d. 21-07-2020

Emne: USA

Trump lukker kinesisk konsulat i Houston

Konsulatet fik 72 timer til at lukke. Trump mener at konsulatet medvirker til at spionere mod USA. Konsulatet er kun et af mange kinesisk konsulater i USA, og blev sikkert valgt blot for at signalere handlekraft over Kina og ikke mindst amerikanske vælgere. Kina gengældte et par efter med at kræve det amerikanske konsulat i Chengdu i Sichuan provinsen for lukket.
Oprettet d.26-07-2020 09:06:12

d. 15-07-2020

Emne: USA

Trump skærper restriktioner overfor Kina

Trump har i den forløbne uge vedtaget forslaget om at fjerne Hong Kongs særlige handelsrettigheder, som herefter bliver ligestillet med fastlandskina. Beslutingen er USA's reaktion på KInas NAtionale Sikkerhedslovgivning for Hong Kong.
Trump overvejer endvidere at indføre indrejseforbud for alle medlemmer af KKP - altså mere end 90 mio. kinesere + deres famliemedlemmer.
Oprettet d.17-07-2020 10:04:35

d. 14-07-2020

Emne: Covid-19

Trump og Covid -19

For præs. Trump har det vigtigste prioritet under Covid-19 pandemien været at få genåbnet USA og dermed opretholde økonomi og beskæftigelse og dermed hans mulighed for genvalgt i nov.

Genåbningen i USA er tydeligvis gået for hurtigt, som de sidste ugers voldsomme stigning i antallet af smittede indikerer. Trump har hidtil forklaret dette med, at USA tester flere indbyggere end nogen andre lande og derfor må antal smittede nødvendigvis stige.
Trump har tillige nægtet at bære mundbind endsige opfordre befolkningen til at gøre det. Forleden blev han dog for første gang set med mundbind.

Søndag d. 12/7 re-tweetede Trump et Tweet fra den tidligere talkshow-vært Chuck Woolery, med følgende tekst:
"The most outrageous lies are the ones about Covid-19. Everyone is lying. The CDC (Center for Decease Control) , Media, our Doctors, not all but most, that we are told to trust. I think it is all about the election and keep the economy from coming back , which is about the election. I'm sick of it"
Oprettet d.12-04-2021 06:47:26

d. 14-07-2020

Emne: Covid-19

Covid-19 ude af kontrol i USA

Mens New York søndag d. 12/07 kunne registrere det første døgn uden nye Covid-19 relaterede dødsfald, så oplevede Florida samme dag det hidtilstørste antal nye smittede - + 15.000 på ét døgn, under hele Corona-pandemien, svarede til det smalede antal smittede i hele Sydkorea. I de sidste 3-4 uger har en lang række stater i det sydlige USA oplevedet en voldsom stigning i antal smittede - med en daglig vækst på mellem 40-65.000 nye smittetilfælde. Det samlede antal smittede i USA er nu over 3.3 mio. og antal døde ca. 135.000.
Oprettet d.12-04-2021 06:48:07

d. 01-07-2020

Emne: Covid-19

over 50.000 nye smittede i USA på et døgn!

Den sidste uge i juni steg antal smittede med ca 40.000 personer om dagen- og nåede ny rekord med over 50.000 smittede d. 1. juli.
I 37 stater i USA er smitte tallet stigende efter den alt for hurtige genåbning.
Værst er det i Florida , Texas , Arizona og Californien. Dr. Fauci frygter at smittetallet kan vokse til 100.000 dagligt. Covid-19 situationen i USA beskrives som ude af kontrol. Samme dag meddelte præsident D. Trump for første gang at "masker er en god ting" , men han har dog aldrig endnu vist sig offentligt med ansigtsmaske.
Der er nu over 2.6 mio. smittede i USA og antallet er døde er ca. 127.000 . Tallet vurderes dog at være ca. 28 % højere.

D. 16/7/20 satte USA endnu en alarmerende rekord med 77.000 nye smittede i løbet af ét døgn.Det samlede antal smittede er d. 17/7/20 mere end 3.576.000 smittede og mere end 138.000 døde. I 37 stater er smittetallet nu stigende i USA.
Oprettet d.03-07-2020 06:22:00

d. 01-07-2020

Emne: USA

USA skærper tonen overfor Kina

Over sommeren er koldkrigs retorikken fra USA mod Kina blevet voldsomt skærpet.
USA's nationale sikkerhedsrådgiver Robert O’Brien udtalte i juni følgede:
“Let us be clear, the Chinese Communist Party is a Marxist-Leninist organization. The Party General Secretary Xi Jinping sees himself as Josef Stalin’s successor.”

Måneden efter fulgte Mike Pompeo trop med denne salut: "Secretary Xi Jinping is a true believer in a bankrupt totalitarian ideology,” og tilføjede at Xi's ideologi:
“informs his decades-long desire for global hegemony of Chinese communism.”

Oprettet d.10-08-2020 18:28:18

d. 01-07-2020

Emne: Kina-efter-1976

USA skærper tonen overfor Kina

Over sommeren er koldkrigs retorikken fra USA mod Kina blevet voldsomt skærpet. USA's nationale sikkerhedsrådgiver O'Brian udtalte således: “Let us be clear, the Chinese Communist Party is a Marxist-Leninist organization. The Party General Secretary Xi Jinping sees himself as Josef Stalin’s successor.”
Oprettet d.10-08-2020 18:29:01

d. 01-07-2020

Emne: Hong-Kong

Nationale sikkerhedslov for HK vedtaget i Beijing

Loven trådte i kraft d. 1. juli 2020 - årsdagen for HK's overdragelse til Kina. Demokratibevægelsen meddelte samtidigt at den havde opløst sig selv, og lederen Joshua Wong meddelte at han trak sig tilbage. . Loven er blevet mødt af fordømmelse fra vesten , men egentlige sanktioner er ikke iværksat.
Oprettet d.03-07-2020 06:17:23

d. 17-06-2020

Emne: Xinjiang

Uyghur Human Rights Policy Act

Præsident D. Trump underskriver The Uyghur Human Rights Policy Act, som tidligere var blevet enstemmigt vedtaget i Senatet (11. sept. 2019) . En udvidet version af lovforslaget blev vedtaget af Repræsentanternes Hus d. 3. dec. 2019 under navnet "Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response Act" (UIGHUR Act). Loven som Trump underskriver d. 17/06/20 giver de amerikanske myndigheder lov til at sanktionere personer som medvirker til "ondskabsfuld, inhuman og nedværdigende behandling " af muslimske mindretal i Xinjiang , eller som på anden måde krænker deres ret til "liv, frihed og sikkerhed". Sanktionerne ville indebære forbud mod indrejse i USA og beslaglæggelse af økonomiske aktiver i USA . Sanktionerne blev i værksat mod en række højtstående embedsmænd i Xinjiang , herunder den kommunistiske Partisekretær i Xinjiang og medlem af KKP's Politbureu, Chen Quanguo. Det er første gang at amerikanske sanktioner rammer et medlem af KKP's Politbureau.
Oprettet d.10-05-2021 04:57:50

d. 22-05-2020

Emne: Covid-19

Ukontrolleret udvikling i USA - uge 21-22

Antal smittede i USA er over 1.5 mio. og antallet af døde over 91.000. Samtaidigt har man i alle stater begyndt genåbningen af samfundet . Trump taler om at antallet af døde i USA er "a badge of honor". (i betydningen mange mange flere kunne være døde) . En analyse påpeger at USA kunne have haft langt færre døe om man havde grebet in 2 uger tidligere end man gjorde.
Oprettet d.12-04-2021 06:51:22

d. 22-05-2020

Emne: Hong-Kong

Nationale Folkekongres samles i Beijing

Mere end to mdr. forsinket grundet Covid-19.
D. 28. maj godkendte Folkekongressen en en resolution under navnet : "draft decision on establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region to safeguard national security”, som bemyndiger Nationalkongressens Stående Udvalg Centralkomiteen til at udfærdige en ny og skærpet sikkerhedslovgivning for Hong Kong. Loven blev endeligt vedtaget d. 29/06/2020 og forventes indført fra 1/07/20.

Loven gør det muligt at forbyde alle former for oprør, forræderi og undergravende virksomhed fra udenlandske magter som truer Kinas nationale suverænitet og sikkerhed. Loven skal implementeres af HK's lovgivende forsamling (LegCo).

Baggrund

I Hong Kongs miniforfatning "The Basis Law" art. 23 fremgår det at HK skal vedtage en sikkerhedslovgivning som forbyder oprør, terrorisme og anden undergravende virksomhed , herunder udenlandsk intervention i HK som kan true Kinas nationale sikkerhed. HK's Lovgivende Forsamling (LegCo) prøvede at vedtage en sådan sikkerhedslovgivning i 2003, men opgav efter det kom til omfattende folkelige demonstrationer.
På baggrund af de voldsomme demonstrationer i HK i 2019 har Beijing nu pålagt HK's regering at få vedtaget den nødvendige sikkerhedslovgivning.

Resolutionen blev vedtager få timer efter at USA udenrigsminister Mike Pompeo, havde udtalt at lovforslaget vil underminere Hong Kongs autonome status. “No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground,” (M.Pompeo)
I forlængelse heraf har D. Trump tuets med at USA nu vil overveje at ophæve Hong Kongs særligt priviligerede handelsstatus i forhold til USA ( jvnf "The Hong Kong Human Rights and Democracy Act" af 27 nov 2019.
Oprettet d.26-05-2020 07:19:11

d. 15-05-2020

Emne: Xi-Jinping

USA skærper sanktioner mod Huawei

Den amerikanske boycut af Huawei skærpes - idet det nu ikke bare er forbudt for amerikanske firmaer at sælge computer-chips til Huawei, men også maskiner som kan anvendes til at fremstille chips.
Oprettet d.26-05-2020 07:21:40

d. 08-04-2020

Emne: Covid-19

Første døgn uden døde i Kina

Samtidigt åbnede byen Wuhan op for rejsende ud af byen - mere end 55.000 benyttede chancen. Her titusinder af kinesere som besøger Huangshan (De Gule Bjerge) efter at myndighederne åbnede op for parken forleden.
Oprettet d.12-04-2021 06:52:58

d. 02-04-2020

Emne: Covid-19

Kina rammes af 2. bølge af 'Corona-virus'

Mens de kinesiske virksomheder er begyndt at åbne op i de sidste uger af marts, og produktionen genoptages, rammes de nu af den manglende efterspørgsel fra et Europa og USA som nu er blevet epicenter for Covid-19.
Oprettet d.12-04-2021 06:53:30

d. 01-04-2020

Emne: Covid-19

Blame game og konspirationsteorier

Mens WHO og Donald Trump i jan-feb roste Kina for dets håndtering af Covid-19, er tonen fra Trump radikalt ændret. Covid-19 omtales af Trump som 'China -virus' og overfor sine vælgerne er det Kina som får ansvaret for pandemien og dens udvikling i USA - angiveligt fordi kineserne ikke meldte tydeligt ud i starten.
Fredag d. 29/05/2020 meddelte Donald Trump at USA meldte sig ud af WHO med henvisning til, at
"Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving, urgent global public health needs"
Det egentlige mål var dog Kina idet Trump samtidigt udtalte at
"Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities," og videre at :
"Countless lives have been taken and profound economic hardship has been inflicted all around the globe."
Kritikken af WHO handler endvidere om , at Trump mener at WHO har været alt for ukritisk overfor de kinesiske smittetal og at WHO i deres analyse af Covid-19 har viderebragt misinformation om Covid-19 fra kinesiske myndigheder . Herunder et Tweet fra 14.ja. som meddelte at de kinesiske myndighder ikke havde fundet klare beviser på at Covid-19 smittede fra menneske til menneske. Hertil kommer anklager om at Kina har brugt sin stigende økonoiske magt til at påvirke WHO og WHO derfor har været ukritiske og alt for positive i deres vurdering af den kinesiske indsats mod Covid-19, tilbage i jan-feb. 2020.
Oprettet d.26-05-2020 09:15:09

d. 27-03-2020

Emne: Covid-19

Nu flere smittede i USA end i Kina

Antal registrerede smittede i USA er nu på 84.000 mens tallet for Kina i lang tid har ligget på ca. 81.500.
Oprettet d.12-04-2021 06:54:02

d. 26-03-2020

Emne: Covid-19

Hubei-provinsen åbner

, Wuhan på vej Ind - og udrejse af Hubei provinsen er genoptaget , og fabrikker åbner op igen. Provinshovedstaden Wuhan er fortsat nedlukket, men her åbnes byen op igen d. 8. april. Udgangsforbudet i Wuhan blev indført d.22. jan!
Oprettet d.12-04-2021 06:55:42

d. 26-03-2020

Emne: Covid-19

Italien og Spanien

I de sidste par uger er situationen blevet mere og mere alvorlig i Italien, hvor der nu er 70.000 smittede og 6.800 døde (mere end dobbelt så mange som i Kina) Spanien oplever også en voldsom stigning med nu 40.000 smittede og 2.600 døde. Begge steder er sundheds-systemet ved at bryde sammen. I Spanien dør gamle mennesker på deres plejehjem.
Oprettet d.12-04-2021 06:55:04

d. 26-03-2020

Emne: Covid-19

USA - nyt epicenter for COVID-19

D. 16. marts var der 1.100 smittede i USA - den 26. marts er tallet steget til knap 70.000! I New York og Californien fordobles antallet af smittede hver 2-3 dag. Der er nu 52.000 smittede i USA og Senatet vedtager økonomisk hjælpepakke af hidtil uset størrelse på 2 trillioner US $ (= 2.000 mia. US $).
Oprettet d.12-04-2021 06:54:37

d. 22-03-2020

Emne: USA

Ny kold krig mellem USA og Kina

Mange iagttagere taler nu om en ny kold krig mellem USA og Kina. Ikke siden 1989 (Tian'anmen) har forholdet mellem USA og Kina været så dårligt som tilfældet er nu. Oveni de seneste år handelsspørgsmål, USA's blacklistning af Huawei, kritik af Kinas politik i Hong Kong og Xinjiang , kommer nu Covid-19 pandemien, som USA beskylder Kina for at have ansvar for. Endnu for 2-3 måneder siden - inden Covid-19 var løbet af sporet i USA, talte D. Trump om Xi Jinping i meget kammeratlige toner. Nu er det Kia og i sidste ende Xi som får ansvaret for Coronapandemien "mass killings".
Oprettet d.12-04-2021 06:50:37

d. 19-03-2020

Emne: Covid-19

Ingen nye smittede i Kina

Onsdag d. 18/3 oplevede Kina for første gang i år at der ikke var nye smittede. Samtidigt åbnede Wuhan igen for at borgerne kunne gå på gaden. Hidtil har man kun kunnet gå ud hver tredje dag og kun en af gangen. Nye smitede kommer dog udefra med de mange tusinde kinesere som vender tilbage fra Sydkorea og andre steder. Kina sender personel og udstyr til Italien og Frankrig
Oprettet d.12-04-2021 06:56:21

d. 12-03-2020

Emne: Covid-19

Global recession truer nu!

Efter Donald Trump i nat meddelte at alle flyvninger fra Europa til USA indstilles de næste 30 dage - og fejlagtigt - meddelte at det også kunne berøre varetransporten, er aktiemarkedet faldet med ca. 10 % i Europa og knap det samme i USA.
Oprettet d.12-04-2021 06:56:50

d. 11-03-2020

Emne: Covid-19

Covid-19 er nu en Pandemi

WHO erklærede i dag - onsdag d.10/3 Covid-19 for en pandemi!
Oprettet d.12-04-2021 06:57:19

d. 10-03-2020

Emne: Covid-19

Voldsom stigning i antal smittede

Såvel i Europa som i Danmark. Mandag d. 9/3 var antal smittede 36 - senere på dagen 156 og her tirsdag eftermiddag er antallet steget til 262. Befolkningen opfordres til at tage situationen meget alvorlig!
Oprettet d.12-04-2021 06:57:50

d. 07-03-2020

Emne: Covid-19

I Danmark frarådes

større arrangementer med mere end 1.000 deltagere og myndighederne opfordrer folk til ikke at kysse, kramme og give håndtryk.
Oprettet d.12-04-2021 06:58:25

d. 05-03-2020

Emne: Covid-19

Ansvar for Covid-19?

I Washington forsætter Donald Trump beskyldinger mod Kina, om at Coronavirusen var undsluppet fra et forskningslaboratorium i Wuhan og Trump tilfø'jede at Kina bevidst skulle have sluppet denne virus løs. Ingen efterretningsrapporter eller WHO finder at disse beskyldninger har noget grundlag. Udenrigsmin. Mike Pompeo tilføjer dog at der er "enorme beviser" på denne amerikanske påstand. Det Kinesiske -amerikanske forhold var i forvejen dårligt , men nu syntes det i frit fald.
Oprettet d.12-04-2021 06:51:58

d. 04-03-2020

Emne: Covid-19

WHO vurderer nu

at dødeligheden for smittede med Corvi-19 er på 3,4 % , hvilket er langt højere end tidligere antaget.
Oprettet d.12-04-2021 06:58:53

d. 29-02-2020

Emne: Covid-19

Covid-19 vokser hurtigere udenfor Kina

Uge 9 blev ugen hvor antallet af Covid-19 smittede nu vokser hurtigere udenfor Kina end i Kina. Værst ramt er Sydkorea, Japan og Italien. WHO har samtidigt opgraderet til højeste trusselsniveau i f.b.m. Covid-19. Samtidig reagerede de internationale aktiemarkeder med de største kursfald siden finanskrisen i 2008. Det var også ugen hvor Danmark (!) fik sine første 1-2-3 smittede.
Oprettet d.12-04-2021 06:59:26

d. 15-01-2020

Emne: Xi-Jinping

Handelsaftale med USA 1. fase

USA og Kina undertegner 1. fase af handelsaftale i det Hvide Hus.
Kina er repræsenteret ved Vice premierminister Liu He
Oprettet d.01-01-2020 09:41:45

d. 11-01-2020

Emne: Taiwan

Præsident valget

Den siddende præsident Tsai Ing-wen fra det Demokratiske Progressive Parti ( DPP) genvandt posten som præsident.


Oprettet d.12-01-2020 09:52:17

d. 01-01-2020

Emne: Covid-19

Coronavirus spreder sig fra Wuhan

d. 31. dec 2019 konstateres de første tilfælde af sygdommen.
Smittekilden menes at være et marked med levende dyr i Wuhan.
Umiddelbart før det kinesiske Nytår - 24. jan - lukkes transport til og fra Wuhan. Enkelte smittede er lokaliseret i lande rundt om Kina

27/01 Jyllandsposten viser 'tegning' hvor det kinesiske flags stjerner er udskiftet med coronavira !
29/01 Antallet af smittede i Kina angives nu til ca. 6.000 og antal døde 132
British Airways annullerer alle fly til Kina og Hong Kong lukker for indrejse fra Kina.
1. feb : en lang række luftfartsselskaber - herunder SAS annulerer flyvninger til og fra Kina
3. feb. Medierne melder om 17.000 smittede og over 300 døde.
Qu fortæller at mennesker dør - ingen plads på hospitaler , nødhjælp og materialer til hospitaler kan ikke komme frem . Situationen meget værre end myndighederne oplyser !
idag - mandag d. 3 feb er TV2 news mest optaget af aktiefaldet i Kina og hvilke problemer det giver for danske virksomheder ! Kina handler for os kun om penge ...ikke mennesker!
Oprettet d.24-01-2020 08:04:18

d. 27-11-2019

Emne: Hong-Kong

The Hong Kong Human Rights and Democracy Act

Vedstages af den amerikanske kongres. Loven giver den amerikanske regering lov til at indføre sanktioner mod Kina og regeringen i Hong Kong, når det vurderes at menneskerettighederne krænkes i Hong Kong. Loven siger at udenrigsministeriet årligt skal vurdere udviklingen i forholdet mellem Kina og Hong Kong, og giver mulighed for at USA ophæver Hong Kong særligt priviligerede handelsstatus i forhold til USA.

Loven fik støtte fra den Prodemokratiske Bevægelse i Hong Kong, mens Beijing ser loven som indblanding i Kinas interne forhold.

Oprettet d.29-05-2020 06:18:00

d. 09-06-2019

Emne: Hong-Kong

Omfattende demonstrationer

følger efter et lovforslag fra regeringen om udlevering af kriminelle til retsforfølgelse i Kina og Taiwan. Demonstrationerne fortsætter resten af året og bliver de histil mest voldsomme siden 1997.
Protesterne går under navnet 'demokrati-bevægelsen' og kræver demokratisering af valgsystemet i Hong Kong og regeringslederen Carie Lams afgang.

Baggrund


Inden Englands overdragelse af HK til Kina i 1997, indførte briterne en lov som gjorde det umuligt at udlevere kriminelle fra HK til Kina, som man frygtede ikke kunne sikre borgerne en retfærdig rettergang. Siden 1997 har Beijing ønsket at HK's lovgivende Forsamling (LegCo) skulle ophæve denne bestemmelse men uden held.
Dette er blandt andet baggrunden for at Kina i 2015 måtte anvende hemmelige sikkerhedsagenter til at anholde nogle boghandlere i HK som havde distribueret kritiske bøger om Kina. De anholdte blev ført til fastlandskina for rettergang.
For at undgå disse metoder har Beijing ønsket en lovlig udleveringsaftale for kriminelle , terroister mv. mellem HK og Beijing.
Spørgsmålet blev aktualiseret i 2019, da en 19 årig Hong Kong borger ,Chan Tong-kai , myrdede sin gravide kæreste under et ophold i Taiwan. Bagefter flygtede Chan Tong-kai til Hong Kong, men grundet den manglende udleveringsaftale kunne Chan Tong-kai ikke udleveres til Taiwan for retsforfølgelse.
Dette var den konkrete baggrund for det lovforslaget om en Udleveringsaftale som HK's regering fremlagde i feb 2019 , og som blev mødt af omfattende protester i Hong Kong resten af året - selvom lovforslaget blev endelig droppet i sensommeren 2019.
Oprettet d.12-01-2020 09:33:22

d. 01-05-2019

Emne: Xi-Jinping

Huawei anklages af USA

Telegiganten Huawei og deres 5G mobilnet anklages for spionage mod amerikanske teleselskaber og for at bryde USA handelsblokade af Iran .
I dec 2018 var Huawei adm. direktør blevet anholdt i Canada sikgtet for det sidste.
Huawei blliver blacklisted af USA som en sikkerhedstrussel og USA ligger pres på sine allierede om ikke at anvende Huaweis 5G teknologi .

Medio juli 2020 meddelte England at man nu definitivt har afvist at anende Huawei 5G teknologi.
Oprettet d.30-01-2020 14:31:03

d. 04-12-2018

Emne: Xinjiang

Om arbejdslejre i Xinjiang

I dec. 2018 vidner Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights & Labour Mr. Scott Busby, for konkressen og beretter om at mindst 800.000 muslimer holdes indespærret i Xinjing, og anslår at antallet kan være ikke mindre end 2 mio.
Uddrag af Scotts Busbys tale Se også
S. Busby's rapport til Kongressen
I de næste par år optrappes de vestlige mediers beretninger om krænkelser af Uyghurerne menneskerettigheder.
Udover de omtalte fangelejre, berettes nu om om tvangsarbejde, børnearbejde, moskeer der lukkes og rives ned, muslimer som nægtes at bære skæg eller afholde faste og sidst men ikke mindst om at der reelt foregår et Folkemord mod Uyghurerne i Xinjiang.

Oprettet d.12-04-2021 12:51:34

d. 03-08-2018

Emne: Xinjiang

3 mio. muslimer i genuddannelseslejre !

China Human Rights Defenders (CHRD) udgiver en rapport d. 3 aug 2018, som beretter om omfattende krænkelser af menneskerettigheder i Xinjiang provinsen. Heri hedder det blandt andet at:
"The number of Xinjiang residents, especially ethnic Uyghurs, who are either detained in re-education camps or forced to attend day/evening “education sessions” for “de-radicalization” and indoctrination purposes in Xinjiang, may have possibly reached as high as a combined total of two to three million by June 2018, "

Kilderne til CHRD's tal er ekstrapoleret fra interview med 8 (otte) muslimske Xinjiang borgere fra forskellige landsbyer i Kashgar præfekturet i det vestlige Xinjiang. Disse fortæller i følge CHRD om, at så og så mange af landsbyens beboere er tvunget til at deltage i 'genuddannelsescentre'.
Ved at skalere tallene fra de otte interviews op, når man frem til at :
"3.3 million, may have been subjected to “re-education,” including about 10%, or 1.1 million, in detention camps and about 20%, or 2.2 million, in day/evening forced brainwashing by June 2018."

Rapporten henviser til følgende kilde, som igen henviser til den tyske antropolog Adrian Zenz (f. 1974), en kristen fundamentalist som er tilknyttet den amerikanske organisation "Victims of Communism Memorial Foundation".

Senere samme år - d. 9. sept. 2018 (2018) kommer der en rapport fra Human Rights Watch (HRW) som gentager budskabet om op til 3 mio. indsatte muslimer og Uyghurer i kinesiske genuddannelseslejre.
Rapporten bygger på interview gennemført i perioden marts - august 2018 af 58 personer som angiveligt har været genstand for de kinesiske myndigheders "Strike Hard Campaign" (2014) mod "terrorisme, religiøs fanatisme og separatisme",
Det bør bemærkes at alle de interviewede personer opholdt sig udenfor Kina - i lande som Canada, Finland, Frankrig, Tyskland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Norge, Tyrkiet og USA. En anden gennemgående kilde i HRW's rapport er igen en artikel af Adrian Zenz publiceret på Jamestown Foundation d. 15. maj 2018.


Satellitbilleder af fangelejre..(?)
Oprettet d.25-04-2021 08:36:55

d. 05-06-2017

Emne: Xinjiang

Om Uyghurernes adgang til videregående uddannelser og job

D. 12. april 2017 meddelte Kinas Uddannelse ministerium , at man ikke længere ville give tosprogede Uyghurer (og andre minoriteter) ekstrapoint ved deltagelse i adgangseksamenerne til videregående uddannelser.
Siden 2004 har unge tosprogede (lokal Uyghur og Mandarin) Uyghurer fået ekstra point ved deltagelse i den nationale adgangseksamen (gaokao)
til de videregående uddannelser og ved adgangsprøver til forskellige offentlige embeder.
Meningen hermed var motivere unge fra minoriteterne til at lære mandarin og dermed få bedre adgang til uddannelse og beskæftigelse.
I slutningen af 0'erne kom denne favorisering af minoriteterne dog under kritik fra flere kinesiske intellektuelle, som advarede om , at en sådan favorisering ville bidrage til at styrke den etniske identitet og således modvirke assimilationen. Man talte i stedet for et system der favoriserede de unge ud fra socio-økonomiske forhold snarere end etnicitet.

Minoritets unge kunne dog også tage adgangseksamen (gaokao) på deres eget sprog men ville i så fald ikke modtage de ekstrapoint som de tosprogede ansøgere automatisk fik.
Resultatet af denne favorisering af tosprogede Uyghurer var, at Uyghurerne opnåede flere point ved adgangseksamenerne end unge Han-kinesere.
På den ene side har den tidligere favorisering af de tosprogede minoriteter forbedret disse adgang til videregående uddannelser i forhold til Han-kineserne, og på den anden side har det gjort uddannelsesmulighederne relativt vanskeligere for de ikke-tosprogede minoritetsgrupper.

Ovenstående bygger på en artikel af Adrian Zenz (!) fra april 2017 - kilde: kildeOprettet d.02-05-2021 07:28:47

d. 06-04-2017

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinping besøger D. Trump

Mediedækning af statsbesøget drukner dog i omtalen af Trumps samtidige luftangreb på flybase i Syrien
Oprettet d.08-04-2017 08:04:04

d. 02-12-2016

Emne: Taiwan

Tsai Ing-wen ringer til den ny valgte D. Trump

Sammen dag har Kissinger aftalt med Xi jinping at Trump og Xi skal mødes personligt, og at Trump have "everything om the tablet". At Trump, som cd'en første amerikanske præsident siden 1979 modtager et opkald fra Taiwan, rystede Beijing. Betød det afslutningen på "one china" politikken ?
Oprettet d.04-08-2020 18:48:50

d. 01-01-2016

Emne: Xi-Jinping

Kinas udenlandske investeringer overgå FDI i Kina

Oprettet d.02-01-2020 10:39:12

d. 22-09-2015

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinping besøger præs. Obama

Under besøget fremsætter Xi ønsket om at USA og Kina må arbejde sammen for at udvikle en ny model for stormagts-relationer baseret på gensidig respekt og win-win samarbejde.
Oprettet d.01-01-2020 11:14:52

d. 01-01-2015

Emne: Xi-Jinping

Tesen om "Den Kinesiske Trussel"

Fremhæves i en særlig rapport fra Council on Foreign Relations i Washington - skrevet af Ashley J. Tellis og Roberts D. Blackwill.
Her skriver de bl.a.:
"Because the American effort to 'integrate' China into the liberal international order has now generated new threats to U.S. primacy in Asia—and could result in a consequential challenge to American power globally—Washington needs a new grand strategy toward China that centers on balancing the rise of Chinese power rather than continuing to assist its ascendancy."
Se https://www.cfr.org/report/revising-us-grand-strategy-toward-china
Selve rapporten
Oprettet d.01-01-2020 09:50:35

d. 01-01-2015

Emne: Xi-Jinping

Under the Dome

Journalisten Chai Jing udsender dokumentar film om luftforureningen i Kina, ikke mindst fra statsejede virksomheder, stålværker og kulkraftværker. Bliver set 150 mio. gange.
Oprettet d.02-01-2020 10:31:31

d. 01-10-2014

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinpings bog: "The Governance of China"

udgives med Xi's taler og udtalelser , hvor ikke mindst Kinas dynastiske historie og klassiske kultur omtales .
Læs bogen her
Oprettet d.01-01-2020 11:25:10

d. 01-10-2014

Emne: Hong-Kong

Umbrella Movement

Hong Kong regeringens forslag til demokratisering af valgproceduren ved valget af regeringslederen i 2017 bliver mødt af omfattende men fredelige protestdemonstrationer i Hong Kong.
Oprettet d.12-01-2020 09:29:57

d. 01-01-2014

Emne: Xi-Jinping

Miljøbeskyttelsesloven revideres

for første gang siden 1989, og giver nu tilladelse til NGO'er til at rejse retssager mod de som bryder loven.
Oprettet d.02-01-2020 10:28:38

d. 01-11-2012

Emne: Xi-Jinping

18. Partikongres - Xi Jinping


Oprettet d.24-06-2016 08:40:10

d. 01-01-2012

Emne: Xi-Jinping

Kinas første hangarskib søsættes

Det andet hangarskib søsættes i 2019.
Oprettet d.02-01-2020 10:45:54

d. 01-01-2011

Emne: Kina-efter-1976

Jernbane ulykken i Wenzhou

Højhastighedstog afspores da det rammer et andet tog - seks vogne afspores og to vogne falder ned fra bro og 40 mennesker dør og 191 såres. Myndighederne prøver i første omgang at skjule ulykkens omfang.
Oprettet d.02-01-2020 10:36:57

d. 01-10-2009

Emne: Kina-efter-1976

Kina fejrer 60 året for revolutionen i 1949

Oprettet d.26-06-2016 10:17:20

d. 08-12-2008

Emne: Kina-efter-1976

Charter 08 og Liu Xiaobo

Et manifest skrevet af 303 kinesiske dissidenter og menneskerettigheds aktivister. Manifestet krævede gennemførsel af demokratiske reformer og afvikling af etpartisystemet, magtens tredeling og garanti for menneskerettighederne.
Blandt medunderskriverne var Liu Xiaobo (1955-2017) som i dec. 2009 bliver idømt 11 års fængsel for statsundergravende virksomhed". I 2010 modtager han Nobels Fredspris.

Manifestet indledes med disse ord:
"This year is the 100th year of China's Constitution, the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the 30th anniversary of the birth of the Democracy Wall, and the 10th year since China signed the International Covenant on Civil and Political Rights. After experiencing a prolonged period of human rights disasters and a tortuous struggle and resistance, the awakening Chinese citizens are increasingly and more clearly recognizing that freedom, equality, and human rights are universal common values shared by all humankind, and that democracy, a republic, and constitutionalism constitute the basic structural framework of modern governance. A "modernization" bereft of these universal values and this basic political framework is a disastrous process that deprives humans of their rights, corrodes human nature, and destroys human dignity. Where will China head in the 21st century? Continue a "modernization" under this kind of authoritarian rule? Or recognize universal values, assimilate into the mainstream civilization, and build a democratic political system? This is a major decision that cannot be avoided"
Oprettet d.01-01-2020 11:02:39

d. 08-08-2008

Emne: Kina-efter-1976

OL i Beijing

Under vestlige mediers ophold i Beijing åbnes der for fri internetadgang ( Google , Facebook m.v.) men efter OL lukkes denne adgang igen i 2010.
Oprettet d.28-06-2016 06:57:25

d. 01-01-2008

Emne: Kina-efter-1976

Mælkepulver skandalen

-
Oprettet d.02-01-2020 10:33:30

d. 01-01-2005

Emne: Kina-efter-1976

Kina som 'responsible stakeholder'

fremsættes af den amerikanske embedsmand Robert Zoellick i en tale til 'Den Nationale Komite for USA - Kina' . Ønsket var at Kina, med sine nye økonomiske magt, skulle påtage sig et større internationalt ansvar.
Oprettet d.01-01-2020 11:30:39

d. 01-07-2003

Emne: Hong-Kong

Omfattende demonstrationer

over et regeringsforslag om skærpet sikkerhedslovgivning, som skulle forhindre undergravende politisk virksomhed i Hong Kong rettet mod Beijing. Lovforslaget tilbagekaldes.
Oprettet d.12-01-2020 09:27:21

d. 31-12-2001

Emne: Kina-efter-1976

Kina medlem af WTO

I Vesten er forhåbningen at Kinas integration i verdensøkonomien vil føre til en "peacefull evolution" - dvs. at Kina gradvist vil overtage vestlige værdier, flerpartisystemet, demokrati m.v.
Oprettet d.28-06-2016 06:55:55

d. 01-07-1997

Emne: Kina-efter-1976

Hong Kong tilbage leveres til Kina


Oprettet d.26-06-2016 11:34:57

d. 22-04-1989

Emne: Kina-efter-1976

Mindehøjtidelighed på Tian'anmen over Hu Yaobao's død

test update
Oprettet d.25-06-2016 08:21:01

d. 01-01-1984

Emne: Kina-efter-1976

Privat service industri tillades i landområderne

I midten af 1970'erne beskæftige de kollektivt ejede småindustrier i landområderne ca. 28 mio.
Med reformerne omdannes disse til TVE og beskæftigede efter 1990 mere end 125 mio. mennekser.
Oprettet d.02-01-2020 10:50:50

d. 01-12-1977

Emne: Kina-efter-1976

Adgangseksamener genindføres

til universiteter og højerelæreanstalter. Var blevet afskaffet i 1962 i forbindelse med Maos uddannelsesreform som favoriserende klassebaggrund over boglige kompetencer.
Oprettet d.11-12-2019 11:10:37

d. 25-10-1971

Emne: Mao

Kina får plads i FN

med 76 stemmer for, 35 imod og 17 blanke vedtog Fn's Generalforsamlig at Beijing overtog Kinas plads i FN organisationen som Taiwan hidtil havde besiddet.
Oprettet d.21-03-2020 15:08:07

d. 23-07-1921

Emne: Republikken

KKP 1. partikongres afholdes

1920 Kinas Kommunistiske Parti (KKP) stiftes. Første Partikongres afholdes i Shanghai 23. juli 1921 med 13 delegerede! Partisekretær Chen Duxiu -> 1927 (supp. Li Dazhao)
Oprettet d.02-01-2020 10:09:00

d. 04-05-1919

Emne: Republikken

Studenterdemonstrationer v Tian'anmen

Studenterne protesterer mod regeringens underskrivelse af Versailles freden med afståelse af de tyske besiddelser til Japan!
Starten på den såkaldte "4. maj bevægelse"
Oprettet d.02-01-2020 10:06:27

Se alle noter

Corona epidemiens første måneder...

Jeg fulgte udviklingen af Covid-19 fra starten af jan. 2020 og i de næste 8-9 uger prøvede jeg at holde mig ajour med udviklingen.

Du kan se mine noter fra starten af pandemien på siden herunder. Corona-pandemien 2020