Kina-historie.dk

Kina - en lang historie

En ekstraordinær historie

Kina er den ældste af verdens nuværende civilisationer med en historie som kan følges mere end 4.000 år tilbage i tiden. Kinas historie er på engang præget af en usædvanlig høj grad af kontinuitet, med hensyn til den kulturelle og politiske tænkning, og samtidigt en historie om store og voldsomme opbrud og forandringer.

Det sidste gælder ikke mindst Kinas nyere historie i det 20.århundrede, hvor Kina har gennemlevet talrige politiske og samfunds-
mæssige omvæltninger.

Da Mao Zedong døde i 1976, var Kina fortsat et af verdens fattigste lande. Men siden starten af 1980'erne har Kina oplevet en økonomisk udvikling, som ikke bare har løftet mere end 600 mio. mennesker ud af absolut fattigdom, og samtidigt forandret Kina fra et internationalt isoleret og lukket samfund, til i dag at være verdens næststørste økonomi, med afgørende betydning for hele den globale økonomi.

"Dragen er vågnet"

For 200 år siden advarede General Napoleon om, at når den kinesiske drage vågnede ville verden blive rystet. Ikke mindst under den nuværende leder Xi Jinping, har Kina optrådt med en fornyet selvsikkerhed og autoritet som ikke lader tvivl om, at Kina ønsker at genindtage sin historieske plads som "Riget i Midten".

I takt med Kinas økonomiske transformation i de sidste årtier har også omverdenens syn på Kina ændret sig. I 1990'erne forventede iagttagere i Vesten at det kun var et spørgsmål om tid, før det Kommunistiske styre i Kina ville være fortid, som tilfældet var med Sovjetunionen og de kommunistiske stater i Østeuropa.

Kinas udvikling har på mange måder udfordret den almindelige politiske tænkning i Vesten, hvor modernisering er blevet opfattet som synonym med 'vestliggørelse'. Det har imidlertidig vist sig IKKE at være tilfældet i Kina.

En ny verdensorden ..?

Kinas økonomiske forvandling og afgørende rolle for den globaliserede økonomi, har i de senere år rejst en række nye spørgsmål i Vesten. Herunder følgende: Blir det 21. århundrede det 'kinesiske århundrede' som det 20. århundrede var det amerikanske? Er Kinas udvikling til global økonomisk supermagt en trussel for vesten eller redningen for vores skrantende økonomier? Vil Kinas opstigen blive set som en trussel for USA's dominerende position og kan resultatet blive krig - den såkaldte "Thukydids fælde"?

Ikke mindst i de sidste par år er modsætningerne mellem Kina og vesten blevet stadig mere skærpet.

Se også Kina set fra Vesten

Hvad ved du om Kina..?

Men hvor meget ved vi egentlig om Kina og kineserne?

Hvem kan nævne mere end 3 bynavne i Kina - i et land med mere end 100 millionbyer?

Få tjek på Kinas geografi og hør hvordan man udtaler navne på provinser og provinshovedstæder: Kinas geografi

Hvad er karakteristisk ved Kinas regerings- og styreform? Hvorfor har Kinas ikke demokrati i vestlig forstand? Hvorfor ikke
demokrati

Dækningen af Kina i vesten og de danske medier har en tydelig bias mod de historier der om ikke andet kan bekræfte os i, at kineserne bare ikke gør som os og ikke rigtig har fundet ud af det. Jeg har samlet nogle billeder som jeg mener har præget vores opfattelse af Kina: Kina set fra Vesten

Vil du vide mere ..?

Skal man forstå bare lidt af det som sker i Kina i disse år, bør man kende til grundpillerne i den kinesiske kultur (Konfucianismen, Doaismen og Legalismen) og ikke mindst Kinas historie i de sidste små 200 år.

Kina - kort fortalt!

Få en ultrakort introduktion til Kinas 4.000 år lange historie her:

Kinas historie på én A4-side |

eller den 'lange' version:

Kinas historie på 4 sider


Bogprojekter ...

Jeg har de senere år arbejdet på et større bogprojekt om Kinas historie - siden kræver password :-(

Materiale til kursusforløb

Kinas historie i ord og billeder

(Kræver password ! :-)

Historiske oversigter

Kinas vigtigste kejserdynastier
Oversigt over Kinas vigtigste kejserdynastier - fra mit fordragsmateriale til Kinas historie

Kronologi til Kinas 4000 årige historie

En kronologi over Kinas 4000 årige historie - fra mit fordragsmateriale til Kinas historie

Kontakt

Hvem er jeg ..?

Otto Leholt Jeg hedder Otto Leholt og er lektor i historie og geografi og har i mange år interesseret mig for Kinas nyere historie, og ikke mindst den imponerende udvikling som Kina har gennemgået i de sidste tre årtier.

Jeg har holdt flere foredrag og længere undervisningsforløb (i 2015-16 et 60 timer langt kursusforløb) om Kinas historie fra de tidligste tider til i dag, samt et kursusforløb på Folkeuniversitet i foråret 2019.

Jeg har i de seneste år besøgt Kina ni gange.

Jeg har i de sidste par år arbejdet på et større bogprojekt, som skulle ende ud med en kortere fremstilling af Kinas historie fra de tidligste dynastier og frem til i dag.

Min kone er kineser så her igennem har jeg også et lille vindue til mangt og meget omkring hverdagslivet i Kina. Min kone tilbyder i øvrigt undervisning i kinesisk mandarin .

Foredrag om Kina

I efteråret 2019 afholder jeg et par kurser / foredrag på Folkeuniversitet om

1) "Kinas lange vej til det 21. årh."

  • Den kinesiske kulturs rødder (Daoisme, Konfucianisme og legalisme) og Kinas første kejser,
  • Qing-dynastiets opløsning og fald
  • Den kinesiske republik og Maos Kina (Store Spring Fremad , Kulturrevolutionen)
  • Deng Xiaopings reformpolitik , 1989, Kina i det 21. årh. - Xi Jinping

Tid & sted: Mandag d. 2.sept 2019 kl 18.15-20.00 og følgende tre mandage (til og med 23/09/19)
på Folkeuniversitet København / Nørrevoldgade 11

For program og tilmelding se Folkeuniversitets program


2) Det moderne Kinas historie.

Kampen om Kinas modernisering siden slutningen af 1800 tallet. Den Kinesiske republik, Mao-tidens Kina, Deng Xiaoping reformpolitik og Kina under Xi Jinping.

Tid & sted: mandag d. 21. okt kl 18.15-20.00
på Folkeuniversitetet i København / Nørrevoldgade 11

For program og tilmelding se Folkeuniversitets program


Jeg tilbyder kurser og foredrag om Kinas historie fra de tidligste tider og frem til idag for skoler, foreninger, organisationer, virksomheder o.a.
Se mere under Kina foredrag

Book foredrag om Kina:

Send jeres ønsker / spørgsmål til et evt. foredrag eller kortere kursusforløb om Kinas kultur og historie.

Foredrag vil typisk være a 1-2 timer - eventuelt inkl spørgsmål / diskussion hvis det ønskes.

Dine oplysninger Menneske eller maskine ... ?
Skriv dette ord nedenfor

Otto Leholt - Foredrag om Kinas historie
Mobile: 2232 9110 | otto(.)leholt(at)gmail.com
Online visitors: 5   Last updated: 06-09-2019
by Otto Leholt © All rights reserved