Kina-historie.dk

Kronologi til Kinas historie

Databasen er under opbygning ...jan 2020
Add data

Vælg emne / område:

Sorter efter: Årstal - faldene | Årstal - stigende | Antal begivenheder: 49

-221

Emne: Kejsertiden

Kinas første kejser

Qin Shi Huang Di samler Kina under en autoritær central magt.


1919

4. maj

Emne: Republikken

Studenterdemonstrationer v Tian'anmen

Studenterne protesterer mod regeringens underskrivelse af Versailles freden med afståelse af de tyske besiddelser til Japan!
Starten på den såkaldte "4. maj bevægelse"


1921

23. juli

Emne: Republikken

KKP 1. partikongres afholdes

1920 Kinas Kommunistiske Parti (KKP) stiftes. Første Partikongres afholdes i Shanghai 23. juli 1921 med 13 delegerede! Partisekretær Chen Duxiu -> 1927 (supp. Li Dazhao)


1937

Emne: Republikken

Japanske besættelse af Kina

1937-45 -> 20 mio. dræbte kinesere og endnu flere hjemløse


1971

25. oktober

Emne: Mao

Kina får plads i FN

med 76 stemmer for, 35 imod og 17 blanke vedtog Fn's Generalforsamlig at Beijing overtog Kinas plads i FN organisationen som Taiwan hidtil havde besiddet.


1977

december

Emne: Kina-efter-1976

Adgangseksamener genindføres

til universiteter og højerelæreanstalter. Var blevet afskaffet i 1962 i forbindelse med Maos uddannelsesreform som favoriserende klassebaggrund over boglige kompetencer.


1984

Emne: Kina-efter-1976

Privat service industri tillades i landområderne

I midten af 1970'erne beskæftige de kollektivt ejede småindustrier i landområderne ca. 28 mio.
Med reformerne omdannes disse til TVE og beskæftigede efter 1990 mere end 125 mio. mennekser.


1989

22. april

Emne: Kina-efter-1976

Mindehøjtidelighed på Tian'anmen over Hu Yaobao's død

test update


1997

1. 

Emne: Kina-efter-1976

Hong Kong tilbage leveres til Kina


1997

1. juli

Emne: Hong-Kong

Hong Kong overdrages til Kina

-


2001

31. december

Emne: Kina-efter-1976

Kina medlem af WTO

I Vesten er forhåbningen at Kinas integration i verdensøkonomien vil føre til en "peacefull evolution" - dvs. at Kina gradvist vil overtage vestlige værdier, flerpartisystemet, demokrati m.v.


2003

juli

Emne: Hong-Kong

Omfattende demonstrationer

over et regeringsforslag om skærpet sikkerhedslovgivning, som skulle forhindre undergravende politisk virksomhed i Hong Kong rettet mod Beijing. Lovforslaget tilbagekaldes.


2005

Emne: Kina-efter-1976

Kina som 'responsible stakeholder'

fremsættes af den amerikanske embedsmand Robert Zoellick i en tale til 'Den Nationale Komite for USA - Kina' . Ønsket var at Kina, med sine nye økonomiske magt, skulle påtage sig et større internationalt ansvar.


2008

Emne: Kina-efter-1976

Mælkepulver skandalen

-


2008

8. august

Emne: Kina-efter-1976

OL i Beijing

Under vestlige mediers ophold i Beijing åbnes der for fri internetadgang ( Google , Facebook m.v.) men efter OL lukkes denne adgang igen i 2010.


2008

8. december

Emne: Kina-efter-1976

Charter 08 og Liu Xiaobo

Et manifest skrevet af 303 kinesiske dissidenter og menneskerettigheds aktivister. Manifestet krævede gennemførsel af demokratiske reformer og afvikling af etpartisystemet, magtens tredeling og garanti for menneskerettighederne.
Blandt medunderskriverne var Liu Xiaobo (1955-2017) som i dec. 2009 bliver idømt 11 års fængsel for statsundergravende virksomhed". I 2010 modtager han Nobels Fredspris.

Manifestet indledes med disse ord:
"This year is the 100th year of China's Constitution, the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the 30th anniversary of the birth of the Democracy Wall, and the 10th year since China signed the International Covenant on Civil and Political Rights. After experiencing a prolonged period of human rights disasters and a tortuous struggle and resistance, the awakening Chinese citizens are increasingly and more clearly recognizing that freedom, equality, and human rights are universal common values shared by all humankind, and that democracy, a republic, and constitutionalism constitute the basic structural framework of modern governance. A "modernization" bereft of these universal values and this basic political framework is a disastrous process that deprives humans of their rights, corrodes human nature, and destroys human dignity. Where will China head in the 21st century? Continue a "modernization" under this kind of authoritarian rule? Or recognize universal values, assimilate into the mainstream civilization, and build a democratic political system? This is a major decision that cannot be avoided"


2009

1. oktober

Emne: Kina-efter-1976

Kina fejrer 60 året for revolutionen i 1949


2011

Emne: Kina-efter-1976

Jernbane ulykken i Wenzhou

Højhastighedstog afspores da det rammer et andet tog - seks vogne afspores og to vogne falder ned fra bro og 40 mennesker dør og 191 såres. Myndighederne prøver i første omgang at skjule ulykkens omfang.


2012

november

Emne: Xi-Jinping

18. Partikongres - Xi Jinping


2012

Emne: Xi-Jinping

Kinas første hangarskib søsættes

Det andet hangarskib søsættes i 2019.


2013

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinping besøger præs. Obama

Under besøget fremsætter Xi ønsket om at USA og Kina må arbejde sammen for at udvikle en ny model for stormagts-relationer baseret på gensidig respekt og win-win samarbejde.


2014

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinpings bog: "The Governance of China"

udgives med Xi's taler og udtalelser , hvor ikke mindst Kinas dynastiske historie og klassiske kultur omtales .
Læs bogen her


2014

Emne: Xi-Jinping

Miljøbeskyttelsesloven revideres

for første gang siden 1989, og giver nu tilladelse til NGO'er til at rejse retssager mod de som bryder loven.


2014

oktober

Emne: Hong-Kong

Umbrella Movement

Hong Kong regeringens forslag til demokratisering af valgproceduren ved valget af regeringslederen i 2017 bliver mødt af omfattende men fredelige protestdemonstrationer i Hong Kong.


2015

Emne: Xi-Jinping

Tesen om "Den Kinesiske Trussel"

Fremhæves i en særlig rapport fra Council on Foreign Relations i Washington - skrevet af Ashley J. Tellis og Roberts D. Blackwill.
Her skriver de bl.a.:
"Because the American effort to 'integrate' China into the liberal international order has now generated new threats to U.S. primacy in Asia—and could result in a consequential challenge to American power globally—Washington needs a new grand strategy toward China that centers on balancing the rise of Chinese power rather than continuing to assist its ascendancy."
Se https://www.cfr.org/report/revising-us-grand-strategy-toward-china
Selve rapporten


2015

Emne: Xi-Jinping

Under the Dome

Journalisten Chai Jing udsender dokumentar film om luftforureningen i Kina, ikke mindst fra statsejede virksomheder, stålværker og kulkraftværker. Bliver set 150 mio. gange.


2016

Emne: Xi-Jinping

Kinas udenlandske investeringer overgå FDI i Kina


2016

2. december

Emne: Taiwan

Tsai Ing-wen ringer til den ny valgte D. Trump

Sammen dag har Kissinger aftalt med Xi jinping at Trump og Xi skal mødes personligt, og at Trump have "everything om the tablet". At Trump, som cd'en første amerikanske præsident siden 1979 modtager et opkald fra Taiwan, rystede Beijing. Betød det afslutningen på "one china" politikken ?


2017

6. april

Emne: Xi-Jinping

Xi Jinping besøger D. Trump

Mediedækning af statsbesøget drukner dog i omtalen af Trumps samtidige luftangreb på flybase i Syrien


2019

maj

Emne: Xi-Jinping

Huawei anklages af USA

Telegiganten Huawei og deres 5G mobilnet anklages for spionage mod amerikanske teleselskaber og for at bryde USA handelsblokade af Iran .
I dec 2018 var Huawei adm. direktør blevet anholdt i Canada sikgtet for det sidste.
Huawei blliver blacklisted af USA som en sikkerhedstrussel og USA ligger pres på sine allierede om ikke at anvende Huaweis 5G teknologi .

Medio juli 2020 meddelte England at man nu definitivt har afvist at anende Huawei 5G teknologi.


2019

27. november

Emne: Hong-Kong

The Hong Kong Human Rights and Democracy Act

Vedstages af den amerikanske kongres. Loven giver den amerikanske regering lov til at indføre sanktioner mod Kina og regeringen i Hong Kong, når det vurderes at menneskerettighederne krænkes i Hong Kong. Loven siger at udenrigsministeriet årligt skal vurdere udviklingen i forholdet mellem Kina og Hong Kong, og giver mulighed for at USA ophæver Hong Kong særligt priviligerede handelsstatus i forhold til USA.

Loven fik støtte fra den Prodemokratiske Bevægelse i Hong Kong, mens Beijing ser loven som indblanding i Kinas interne forhold.


2019

9. juni

Emne: Hong-Kong

Omfattende demonstrationer

følger efter et lovforslag fra regeringen om udlevering af kriminelle til retsforfølgelse i Kina og Taiwan. Demonstrationerne fortsætter resten af året og bliver de histil mest voldsomme siden 1997.
Protesterne går under navnet 'demokrati-bevægelsen' og kræver demokratisering af valgsystemet i Hong Kong og regeringslederen Carie Lams afgang.

Baggrund


Inden Englands overdragelse af HK til Kina i 1997, indførte briterne en lov som gjorde det umuligt at udlevere kriminelle fra HK til Kina, som man frygtede ikke kunne sikre borgerne en retfærdig rettergang. Siden 1997 har Beijing ønsket at HK's lovgivende Forsamling (LegCo) skulle ophæve denne bestemmelse men uden held.
Dette er blandt andet baggrunden for at Kina i 2015 måtte anvende hemmelige sikkerhedsagenter til at anholde nogle boghandlere i HK som havde distribueret kritiske bøger om Kina. De anholdte blev ført til fastlandskina for rettergang.
For at undgå disse metoder har Beijing ønsket en lovlig udleveringsaftale for kriminelle , terroister mv. mellem HK og Beijing.
Spørgsmålet blev aktualiseret i 2019, da en 19 årig Hong Kong borger ,Chan Tong-kai , myrdede sin gravide kæreste under et ophold i Taiwan. Bagefter flygtede Chan Tong-kai til Hong Kong, men grundet den manglende udleveringsaftale kunne Chan Tong-kai ikke udleveres til Taiwan for retsforfølgelse.
Dette var den konkrete baggrund for det lovforslaget om en Udleveringsaftale som HK's regering fremlagde i feb 2019 , og som blev mødt af omfattende protester i Hong Kong resten af året - selvom lovforslaget blev endelig droppet i sensommeren 2019.


2020

1. juli

Emne: Hong-Kong

Nationale sikkerhedslov for HK vedtaget i Beijing

Loven trådte i kraft d. 1. juli 2020 - årsdagen for HK's overdragelse til Kina. Demokratibevægelsen meddelte samtidigt at den havde opløst sig selv, og lederen Joshua Wong meddelte at han trak sig tilbage. . Loven er blevet mødt af fordømmelse fra vesten , men egentlige sanktioner er ikke iværksat.


2020

31. december

Emne: Xi-Jinping

Handelsaftale mellem Kina og EU

D. 31. dec 2020 afslutter Eu og Kina en omfattende handelsaftale. Aftalen vil ikke mindst fremme tyske bilproducenters investeringer i Kina , men også europæiske Forsikringsselskabers investeringsmuligheder i Kina. Aftalen fjerner således det tidligere krav om at udenlandske investorer i Kina skal indgå 'Joint Ventures' med kinesiske firmaer. Det er ikke mindst Tyskland som har presset på for at få aftalen igennem. for mange tyske virksomheder - ikke mindst bilindustrien er Kina blevet deres vigtigste marked. Kina står således for 40 % af VW globale bil salg. Som den tyske leder af Eu's handelskammer for Kina siger: "If you are not at the table, you are on the menu" . Handelsaftalen er endnu ikke godkendt i EU parlamentet. Kritikere af aftalen fremhæver at EU med aftalen har undermineret muligheden af en samlet Vestlig front mod Kina under den nyvalgte Joe Biden i USA. Mens EU ikke var inviteret med i Trumps handelskrig med Kina, har EU haft økonomiske interesser i at styrke samarbejdet, og for Kina repræsenterer handelsaftalen en politisk - diplomatisk sejr, i en verden som er blevet stadig mere Kina-fjendtlig. Aftalen følger efter at Kina i November 2020, indgik en frihandelsaftale med 14 asiatiske lande - herunder Japan, og Singapore.


2020

8. december

Emne: Covid-19

Første covid vaccination i vesten

Blev startet op i England. I Rusland begyndte man er et par uger tidligere.


2020

april

Emne: Covid-19

Blame game og konspirationsteorier

Mens WHO og Donald Trump i jan-feb roste Kina for dets håndtering af Covid-19, er tonen fra Trump radikalt ændret. Covid-19 omtales af Trump som 'China -virus' og overfor sine vælgerne er det Kina som får ansvaret for pandemien og dens udvikling i USA - angiveligt fordi kineserne ikke meldte tydeligt ud i starten.
Fredag d. 29/05/2020 meddelte Donald Trump at USA meldte sig ud af WHO med henvisning til, at
"Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving, urgent global public health needs"
Det egentlige mål var dog Kina idet Trump samtidigt udtalte at
"Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities," og videre at :
"Countless lives have been taken and profound economic hardship has been inflicted all around the globe."
Kritikken af WHO handler endvidere om , at Trump mener at WHO har været alt for ukritisk overfor de kinesiske smittetal og at WHO i deres analyse af Covid-19 har viderebragt misinformation om Covid-19 fra kinesiske myndigheder . Herunder et Tweet fra 14.ja. som meddelte at de kinesiske myndighder ikke havde fundet klare beviser på at Covid-19 smittede fra menneske til menneske. Hertil kommer anklager om at Kina har brugt sin stigende økonoiske magt til at påvirke WHO og WHO derfor har været ukritiske og alt for positive i deres vurdering af den kinesiske indsats mod Covid-19, tilbage i jan-feb. 2020.


2020

15. maj

Emne: Xi-Jinping

USA skærper sanktioner mod Huawei

Den amerikanske boycut af Huawei skærpes - idet det nu ikke bare er forbudt for amerikanske firmaer at sælge computer-chips til Huawei, men også maskiner som kan anvendes til at fremstille chips.


2020

15. januar

Emne: Xi-Jinping

Handelsaftale med USA 1. fase

USA og Kina undertegner 1. fase af handelsaftale i det Hvide Hus.
Kina er repræsenteret ved Vice premierminister Liu He


2020

15. november

Emne: Xi-Jinping

Ny frihandelsaftale mellem 15 asiatiske lande

The Regional Comprehensive Economic Partnership accounts for about one-third of the world’s population and economy, but does not include the United States Agreement paves the way for lower tariffs, less red tape and post-pandemic growth, observers say. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a free-trade agreement (FTA) involving the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) bloc – Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – and five of their FTA partners, in Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea. First proposed in 2011, the RCEP will eliminate as much as 90 per cent of the tariffs on imports between its signatories within 20 years of coming into effect, which could be by early as next year. It will also establish common rules for e-commerce, trade and intellectual property.


2020

15. juli

Emne: USA

Trump skærper restriktioner overfor Kina

Trump har i den forløbne uge vedtaget forslaget om at fjerne Hong Kongs særlige handelsrettigheder, som herefter bliver ligestillet med fastlandskina. Beslutingen er USA's reaktion på KInas NAtionale Sikkerhedslovgivning for Hong Kong.
Trump overvejer endvidere at indføre indrejseforbud for alle medlemmer af KKP - altså mere end 90 mio. kinesere + deres famliemedlemmer.


2020

17. november

Emne: Xi-Jinping

Kina indgår handelsaftale med 14 asiatiske lande

Aftalen kaldet Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) er en frihandelsaftale mellem en lang række asiatsiek lande , herunder Kina, Japan og Sydkorea, men ikke Indien. De medvirkende lande tegner sig for 2.2. mia. mennesker og gør således handelsaftalen til den største af sin art.


2020

januar

Emne: Covid-19

Coronavirus spreder sig fra Wuhan

d. 31. dec 2019 konstateres de første tilfælde af sygdommen.
Smittekilden menes at være et marked med levende dyr i Wuhan.
Umiddelbart før det kinesiske Nytår - 24. jan - lukkes transport til og fra Wuhan. Enkelte smittede er lokaliseret i lande rundt om Kina

27/01 Jyllandsposten viser 'tegning' hvor det kinesiske flags stjerner er udskiftet med coronavira !
29/01 Antallet af smittede i Kina angives nu til ca. 6.000 og antal døde 132
British Airways annullerer alle fly til Kina og Hong Kong lukker for indrejse fra Kina.
1. feb : en lang række luftfartsselskaber - herunder SAS annulerer flyvninger til og fra Kina
3. feb. Medierne melder om 17.000 smittede og over 300 døde.
Qu fortæller at mennesker dør - ingen plads på hospitaler , nødhjælp og materialer til hospitaler kan ikke komme frem . Situationen meget værre end myndighederne oplyser !
idag - mandag d. 3 feb er TV2 news mest optaget af aktiefaldet i Kina og hvilke problemer det giver for danske virksomheder ! Kina handler for os kun om penge ...ikke mennesker!


2020

juli

Emne: Kina-efter-1976

USA skærper tonen overfor Kina

Over sommeren er koldkrigs retorikken fra USA mod Kina blevet voldsomt skærpet. USA's nationale sikkerhedsrådgiver O'Brian udtalte således: “Let us be clear, the Chinese Communist Party is a Marxist-Leninist organization. The Party General Secretary Xi Jinping sees himself as Josef Stalin’s successor.”


2020

juli

Emne: USA

USA skærper tonen overfor Kina

Over sommeren er koldkrigs retorikken fra USA mod Kina blevet voldsomt skærpet.
USA's nationale sikkerhedsrådgiver Robert O’Brien udtalte i juni følgede:
“Let us be clear, the Chinese Communist Party is a Marxist-Leninist organization. The Party General Secretary Xi Jinping sees himself as Josef Stalin’s successor.”

Måneden efter fulgte Mike Pompeo trop med denne salut:

"Secretary Xi Jinping is a true believer in a bankrupt totalitarian ideology,”
og tilføjede at Xi's ideologi:
“informs his decades-long desire for global hegemony of Chinese communism.”


2020

11. januar

Emne: Taiwan

Præsident valget

Den siddende præsident Tsai Ing-wen fra det Demokratiske Progressive Parti ( DPP) genvandt posten som præsident.


2020

1. juli

Emne: Covid-19

over 50.000 nye smittede i USA på et døgn!

Den sidste uge i juni steg antal smittede med ca 40.000 personer om dagen- og nåede ny rekord med over 50.000 smittede d. 1. juli.
I 37 stater i USA er smitte tallet stigende efter den alt for hurtige genåbning.
Værst er det i Florida , Texas , Arizona og Californien. Dr. Fauci frygter at smittetallet kan vokse til 100.000 dagligt. Covid-19 situationen i USA beskrives som ude af kontrol. Samme dag meddelte præsident D. Trump for første gang at "masker er en god ting" , men han har dog aldrig endnu vist sig offentligt med ansigtsmaske.
Der er nu over 2.6 mio. smittede i USA og antallet er døde er ca. 127.000 . Tallet vurderes dog at være ca. 28 % højere.

D. 16/7/20 satte USA endnu en alarmerende rekord med 77.000 nye smittede i løbet af ét døgn.Det samlede antal smittede er d. 17/7/20 mere end 3.576.000 smittede og mere end 138.000 døde. I 37 stater er smittetallet nu stigende i USA.


2020

1. august

Emne: USA

Trump vil forbyde TikTok videoapp

Ultimo juli begyndte Donald Trump at tale om at forbyde den kinesiske videoapp TikTok' fra det amerikanske marked. Videoapp'en er den kinesiske app som uden sammenligning har vundet størst popularitet udenfor Kina. Videoappen er downloadet mere end 2 mia. gange på verdensplan og mere end 80 mio. amerikanere bruger den kinesiske app som er udviklet af det kinesiske selskab ByteDance. Begrundelsen for et forbud skullevære at app'en indsamler personlige data om brugerne (ligesom alle andre app's og programmer gør det) og at kinesiserne vil kunne misbruge disse data. Hermed bliver en fuldstændig ligegyldig video-app tilet 'sikkerhedspolitisk' spørgsmål - og dermed endnu en mulighed for at 'inddæmme' Kina i det højteknologiske rustningskapløb mellem USA og Kina. Amerikanske MIcrosoft har tilbudt at købe app'en for 55 mia. US $ og arbejder derfor nu for at forhindre forbuddet .


2020

21. juli

Emne: USA

Trump lukker kinesisk konsulat i Houston

Konsulatet fik 72 timer til at lukke. Trump mener at konsulatet medvirker til at spionere mig USA. Konsulatet er kun et af mange kinesisk konsulater i USA, og blev sikkert valgt blot for at signalere handlekraft over Kina og ikke mindst amerikanske vælgere. Kina gengældte et par efter med at kræve det amerikanske konsulat i Chengdu i Sichuan provinsen for lukket.


2020

22. maj

Emne: Hong-Kong

Nationale Folkekongres samles i Beijing

Mere end to mdr. forsinket grundet Covid-19.
D. 28. maj godkendte Folkekongressen en en resolution under navnet : "draft decision on establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region to safeguard national security”, som bemyndiger Nationalkongressens Stående Udvalg Centralkomiteen til at udfærdige en ny og skærpet sikkerhedslovgivning for Hong Kong. Loven blev endeligt vedtaget d. 29/06/2020 og forventes indført fra 1/07/20.

Loven gør det muligt at forbyde alle former for oprør, forræderi og undergravende virksomhed fra udenlandske magter som truer Kinas nationale suverænitet og sikkerhed. Loven skal implementeres af HK's lovgivende forsamling (LegCo).

Baggrund

I Hong Kongs miniforfatning "The Basis Law" art. 23 fremgår det at HK skal vedtage en sikkerhedslovgivning som forbyder oprør, terrorisme og anden undergravende virksomhed , herunder udenlandsk intervention i HK som kan true Kinas nationale sikkerhed. HK's Lovgivende Forsamling (LegCo) prøvede at vedtage en sådan sikkerhedslovgivning i 2003, men opgav efter det kom til omfattende folkelige demonstrationer.
På baggrund af de voldsomme demonstrationer i HK i 2019 har Beijing nu pålagt HK's regering at få vedtaget den nødvendige sikkerhedslovgivning.

Resolutionen blev vedtager få timer efter at USA udenrigsminister Mike Pompeo, havde udtalt at lovforslaget vil underminere Hong Kongs autonome status. “No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground,” (M.Pompeo)
I forlængelse heraf har D. Trump tuets med at USA nu vil overveje at ophæve Hong Kongs særligt priviligerede handelsstatus i forhold til USA ( jvnf "The Hong Kong Human Rights and Democracy Act" af 27 nov 2019.