Kina foredrag

Kina noter:

OBS - Har ikke fået programmeret en metode til direkte at dele artiklen -
så du må blot kopiere URL ( altså linket) fra din webbrowser ... ;-)
d. 15-11-2021   (Kina-Vesten)

Virtuelt møde mellem Biden og Xi

Mandag d. 15 nov 21 , afholdt præs. Biden og Xi JInping et 3.5 time langt virtuelt møde. Den første direkte samtale mellem de to ledere efter Biden overtog præs. posten efter Trump.

Mødet tydeliggjorde de fundamentale forskelle i de to landes udenrigspolitiske tænkning.

Amerikanerne

har under Biden valgt en a la carte politik overfor Kina, hvor man på den ene side vil samarbejde om de ting som tjener USA's interesser og på den anden side fastholde at Kina er en strategisk trussel og konkurrent til USA.

Biden fremhævede også at USA vil fortsætte med at fremføre sine værdier og normer, og kritisere Kina hvor den kinesiske politik afviger herfra. Det gælder ikke mindst i f.h.t. USA's kritik af menneskerettighedssituationen i Tibet, Hong Kong, Xinjiang etc. Ligesom USA vil arbejde for at fastholde og udbrede dets 'rule-based international order' - en orden som først og fremmest er dikteret af USA og dets allierede , og forventes overholdt af alle andre deltagere i det internationale samfund, inklusiv Kina.

Handelsspørgsmålet bliver af Biden koblet til værdimæssige spørgsmål, som de påståede menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang, og beskyttelse af amerikanske arbejdere overfor Kinas 'uretfærdige handelspraksis'

Biden fastslog også at USA fortsat vil sikre fri bevægelighed i internationale farvande og fastholde sine forpligtigelser overfor sine allierede i Sydøstasien( Sydkorea, Japan, Australien - og indirekte Taiwan. Fribevægelighed betyder her, at USA vil fastholde sin ret til at lade den amerikanske flåde og flyvevåden patruljere i de Sydkinesiske Hav , Taiwan strædet og Østkinesiske Hav. (Formelt set en rettighed, men også en direkte provokation af Kina og som i særlig grad har bidraget til spændingerne mellem USA og Kina)


I relation til Taiwan, fastslog Biden at USA vil stå ved 'One China' politikken og vil modsætte sig alle ensidige forsøg på at ændre status quo eller underminere fred og stabilitet i området..

Endelig fremhævede Biden nødvendigheden af at etablering af 'guardrails' til at sikre at konkurrencen mellem USA og Kina ikke udvikler sig til åben konflikt mellem de to supermagter.


Xi Jinping

fremhævde i sine indlæg behovet for samarbejde, gensidig respekt og tillid. Xi var rede til at samarbejde på alle områder med USA, så længe dette samarbejde foregik mellem ligeværdige partnere, og afviste samtidigt en stormagtspolitik baseret på strategisk eller ideologisk rivalisering. Samarbejde og partnerskab mellem USA og Kina fremhæves som en win-win situation ikke kun for de to stormagter , men for hele verden og for at bevare fred og stabilitet.
Xi Jinping understregede igen Kinas "røde linjer", nemlig at man ikke ville acceptere indblanding i Kinas politiske og sociale system, forsøg på at underminere Kinas økonomiske udvikling eller undergrave dets territorielle integritet.
Det sidste er særlig aktuelt i forhold til Taiwan, hvor Kina advarede USA om ikke at støtte oprørskræfterne på øen, men at fastholde tidligere forpligtigelser på One China politikken, hvorefter der er ét Kina og Taiwan er en uadskillelig del af Kina, og at Folkerepublikken er den legitime repræsentant for Kina.


Xi Jinping understregede også at KIna ikke har nogle fjendtlige hensigter og ikke har startet krige siden Folkerepublikkens grundlæggelse, og ikke søger at eksportere sin politiske - økonomske model til andre lande. Samtidigt blev det bemærket at USA ikke har nogen ret til at påtvinge andre lande deres samfundsystem eller deres demokratiopfattelse. Demokrati og i hvilken form det måtte ønskes, må være et spørgsmål der alene afgøres af de enkelte landes befolkninger.
Endelig understregede Xi KKP's forpligtelse til at sikre den kinesiske befolkning en bedre levestandard på all måder, og at alle forsøg på at undergrave dette ville blive opfattet som fjendtlige overfor KInas 1.4 mia. mennesker.

Kilder / læs mere:
1) Readout from The White House
2) Kinas Udenrigsministerium
Oprettet d. 19-11-2021